Työelämästä puuttuu tenttiviikot ja kevätjuhlat – ja siksi rituaaleja on syytä rakentaa itse

Valmentajamme Miia Järvilehto kirjoittaa kevään viimeisessä blogissa rituaalien ja siirtymien merkityksestä yrityskulttuurin rakentamisessa. On niin yksilön kuin työyhteisönkin hyvinvoinnin kannalta tärkeää järjestää mahdollisuus luoda yhteistä ymmärrystä ja saattaa asioita loppuun. Kevätkauden päätös on siihen mitä otollisinta aikaa.

Juttelin juuri kollegani kanssa siitä, miltä tässä vaiheessa vuotta tuntuu ja miten kevät on hänellä mennyt. Työntäyteisen kevään jälkeen hän oli oivaltanut, miksi opiskeluaika tuntui aikoinaan vähemmän kuormittavalta kuin työelämä. Lukukausi jaksottui aina tarkasti puolivuosittain ja vuodessa oli selkeä rytmi. Kurssit päättyivät tenttiviikkoon ja hänellä oli vielä oma rituaalinsa mapittaa opiskelupaperit aina kurssin päätyttyä. Asiat saivat selkeän päätöksensä. 

Työelämässä valumme usein lähinnä lomasta toiseen. Projekteja tulee ja menee, ja usein projekti päättyy siinä sivussa, kun mieli työstää jo kolmea muuta asiakaskeissiä. Tämä johtaa merkityksen tunteen hälvenemiseen ja vaikka koemme tehneemme paljon töitä, emme välttämättä koe saaneemme paljoa aikaiseksi tai oppineemme uutta.

Mikä avuksi?

Yksilöille itsereflektio

Esimerkiksi coaching-prosessit päättyvät kolmikantakeskusteluun, jossa keskustellaan niin coachattavan kuin tilaajan (tai hänen esimiehensä) näkökulmasta siitä, mitä prosessissa on saavutettu suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. Tämä loppureflektio on paikka pysähtyä ja katsoa taaksepäin sitä, mitä ollaan saatu aikaan ja mikä sen on mahdollistanut. 

Pohdimme vastikään coachattavani kanssa tällaisessa kolmikantakeskustelussa, miten hän oli saavuttanut tavoitteensa. Hänelle itselleen ei tullut äkkiseltään mieleen, mitä toimenpiteitä hän olisi viime aikoina tehnyt päästäkseen kohti tavoitetta. Samalla hänen esimiehensä kuitenkin luetteli pitkän litanian asioita, jotka osoittivat, että hän todella oli saavuttanut tavoitteensa. Tämä onkin ihmismielelle tyypillistä: ellemme erikseen pysähdy reflektoimaan, mitä olemme oppineet ja miten kehittyneet, voi eteneminen jäädä huomaamatta ja hyvin ansaitut kiitokset sekä itselle että muille antamatta. 

Tiimeille retrot

Ketterässä ohjelmistokehityksessä yksi jatkuvan parantamisen olennaisimmista käytänteistä on säännöllisten retrospektiivien järjestäminen. Retrospektiivi tarkoittaa taaksepäin katsomista, ja siinä tiimi jokaisen kehitysjakson päätteeksi tarkastelee, mikä meni hyvin, mikä ei, ja mitä kannattaisi saatujen oppien perusteella tehdä jatkossa toisin. Kaikki tuo viedään vielä käytännön toimenpiteiksi. Retroista hyvä koonti ja esimerkkirakenne löytyy esimerkiksi Vincitin blogista. Myös FunRetrospectives-sivustolta löytyy ideoita erilaisiin retroihin.

Organisaatioille rituaalien muotoilu

Kautta aikain eri kulttuureissa ja uskonnoissa merkittävässä osassa ovat olleet erilaiset rituaalit ja siirtymäriitit. Rituaalien avulla ihmiset ovat kiinnittyneet yhteisöön tai irtautuneet siitä, kokeneet yhteenkuuluvuutta ja välittäneet hiljaista tietoa sukupolvilta toisille. Rituaaleihin liittyy usein samoja elementtejä: musiikkia soitetaan, ruokaa valmistetaan ja nautitaan yhdessä. Ihmiset kokoontuvat erilaisiin tiloihin ja ympäristöihin keskustelemaan, tanssimaan tai laulamaan.

Työelämässä harvemmin tanssitaan ja lauletaan, mutta rituaalien ja riittien merkitys ei ole yhtään sen vähäisempi. Varsinkin korona-ajan myötä joissain organisaatioissa kuitenkin nostettiin kädet pystyyn, kun jo toimivat rakenteet tai yrityskulttuurin kulmakivinä toimineet rituaalit olisi pitänyt siirtää etä- tai hybriditoteutuksiksi. Strategia- tai tiimipäivät on saatettu jättää pitämättä eikä pieniäkään siirtymäriittejä ole järjestetty. Juuri kun niille olisi ollut entistä suurempi tarve. 

On myös organisaatioita, kuten Solita, joissa tilanne otettiin haltuun sen vaatimalla tavalla. Selvitettiin, minkälaiselle kohtaamiselle ihmisillä on tarvetta ja järjestettiin säännöllisesti kohtaamisen paikkoja, joissa ihmisillä oli tilaa jakaa ajatuksia, kokemuksia ja rakentaa yhteistä käsitystä. 

Rituaalien muotoilua (Ritual Designia) opetetaan muun muassa Stanford Design Schoolissa. Lisätietoa ja esimerkkejä rituaalien muotoilusta:

Tee vielä tämä ennen lomille lähtöä

Nyt kevään lopuksi pidä loppureflektio ja listaa, mistä aloitat syksyn aluksi. Varaa kalenterista itsellesi aika, jolloin voit rauhassa miettiä:

  • Mikä sinulle on tärkeää ensi syksynä? 
  • Miten hahmotat sen itsellesi ja viestit sen muille?
  • Mikä teille yhteisönä on tärkeää?
  • Mitä tästä keväästä opittiin ja mitä viedä käytäntöön jatkossa?

Lue myös

Kannustetaanko teillä seikkailuun vai olemassa olevan toiminnan jalostamiseen?

Miten, mitä vai miksi? Organisaatiokehittäjä ja Nick Ahleskog kirjoittaa, kuinka kysymyksenasettelu vaikuttaa itseohjautuvuden muotoon.

Millaisia valmiuksia ja tukea esihenkilöt tarvitsevat uuden hybridityön johtamiseen? – kokosimme kymmenen kohdan huoneentaulun

Kokosimme organisaatioiden tueksi kymmenen kohdan listan siitä, millaisia valmiuksia ja tukea esihenkilöt tarvitsevat kyetäkseen kohtaamaan hybridityön haasteet.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.

Valmennus: Yhteisöllinen etätyö

Miten jokainen organisaation jäsen voi vahvistaa yhteisöllisyyttä? Valmennus yhteisöllisyyden vahvistamiseksi etätyössä ja hybridityössä.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.