Reima Launonen

Oletko sinä työelämän Rohkelikko vai Luihunen? – tyypittelyn sietämätön keveys

Reima Launonen pohtii työkavereiden leikkimielistä lokeroimista esimerkiksi Harry Potterin opinahjon neljän tuvan mukaan. Mutta milloin tällainen jaottelu muodostuu ongelmalliseksi? Kuuntele blogiteksti täältä. Kuinka monta luihusta löytyy teidän tiimistänne? Luihuset ovat kunnianhimoisia ja määrätietoisia toimijoita, jotka vievät asioita eteenpäin. Parhaimmillaan Luihusesta saa aidon ystävän, mutta pahimmillaan hänestä muodostuu työpaikkakiusaaja, jota motivoivat vain omat tavoitteet ja maineen […]

Lue artikkeli

Ihmistyypit ja vuorovaikutus blogi

Työelämämme arvot estävät meitä ratkaisemasta yhteiskunnallisia ongelmia

Kuinka luoda tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi työelämä, ja mikä ratkaisuksi perheen ja työn yhdistämiseen ja ilmastonmuutokseen? Oikeudenmukaisuutta tutkiva valmentajamme Reima Launonen kirjoittaa käsillämme olevista yhteiskunnallisista haasteista ja siitä, miksi näihin vaikuttaminen edellyttää muutoksia työelämässämme. Kuuntele blogiteksti täältä. Työelämämme rytmi ja sen korostamat arvot eivät palvele enemmistöä. Tämä on iso ristiriita etenkin, kun elämme demokraattisessa yhteiskunnassa. Työllä […]

Lue artikkeli

Perhe, työelämä ja yhteiskunta blogi

Vallan kumoaminen – mitä työelämä voi oppia hobiteilta

Työelämän vallankaappaus -kirjaa kirjoittava valmentajamme Reima Launonen puhuu työelämän valtasuhteista: milloin vallasta seuraa ongelmia ja miksi valta-asemien näkyväksi tekeminen on tärkeää? Kuuntele blogiteksti täältä. Blogissamme on puhuttu paljon teemoista, jotka liittyvät uuden työelämän vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Oikeastaan kaikki työelämän muutosta käsittelevät näkökulmat törmäävät haasteisiin, joihin vaikuttaa tekijä, joka leimaa ihmisten välistä toimintaa. Tämä tekijä on […]

Lue artikkeli

Valta blogi

Kohti itseohjautuvuutta – mitä voimme oppia Buurtzorgilta ja Hollannilta?

Mikä on onnistumisen salaisuus kotihoitoon erikoistuneessa organisaatiossa, jossa on 10 000 työntekijää eikä lainkaan tiimiesimiehiä? Reima Launonen kertoo, mitä hän oppi vieraillessaan Hollannissa Buurtzorgilla, yhdessä maailman tunnetuimmista itseohjautuvasti toimivista organisaatioista. Filosofian Akatemiassa uskomme vahvasti siihen, että uteliaisuus ja tiedonjano ovat parhaita kannustimia toiminnan kehittämiselle. Tästä syystä olemme pyrkineet vierailemaan tieteellisissä konferensseissa sekä myös tutustumaan yrityksiin, […]

Lue artikkeli

Buurtzorg ja itseohjautuvuus blogi

Hyvä paha kritiikki

Tässä tekstissä Reima Launonen kirjoittaa siitä, miksi kritiikkiä tarvitaan työelämässä ja mikä erottaa hyvän ja huonon kritiikin toisistaan. William Davies korostaa kriittisyyden merkitystä teoksessaan The Happiness Industry. Daviesin mukaan kriittinen ajattelu on yksi tärkeimmistä kyvyistämme. Tämän vuoksi onkin äärimmäisen ongelmallista, jos ajattelemme kriittisyyttä lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä. Kritiikki ei tarkoita ainoastaan sitä, että ihminen on tyytymätön […]

Lue artikkeli

Hyvä paha kritiikki blogi

Tuntemattoman sotilaan joh­ta­juus­o­pit – Koskelan aika on vasta nyt!

100-vuotiaan Suomen kunniaksi blogissamme tutkijamme Reima Launonen pohtii, mitä yksi kirjallisuuden klassikoistamme, Tuntematon sotilas voi antaa tämän päivän johtajuuskeskustelulle. Tänä vuonna tuli ulos kolmas filmatisointi Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta. Monet tahot nostivat sen ulostulon yhteydessä esiin kysymyksen siitä, onko enää järkeä tehdä vielä yhtä versiota Linnan teoksesta. Eikö Tuntematon sotilas ole jo varsin loppuun kaluttu? […]

Lue artikkeli

Tuntematon sotilas blogi

Innostuksen johtaminen on sekä vapauden että tuen antamista työntekijöille

Tulevaisuudessa työn arvo syntyy ihmisten luovuudesta sekä heidän kyvystään löytää uusia ratkaisuja. Tässä blogitekstissä Reima Launonen kertoo, kuinka innostuksen johtaminen liittyy tulevaisuuden työhön ja mitä haasteita siihen kuuluu. Leading Passion -hankkeessa tavoitteemme oli löytää menetelmiä ja keinoja parantaa työntekijöiden mahdollisuutta motivoitua omasta työstään ja kokea työn tekeminen merkitykselliseksi. Lisäksi halusimme löytää keinoja innostuksen johtamiseen. Innostuksen […]

Lue artikkeli

Innostuksen johtaminen blogi

”Vapaus ei nyt vain sovi kaikille”

Viime viikon blogitekstissämme kerroimme, miten itseohjautuvuutta kannattaa lähteä edistämään organisaatioissa. Tässä tekstissä Reima Launonen vertailee käsitystämme ihmisten itseohjautuvuudesta työn ja vapaa-ajan välillä. Itseohjautuvuudella on monia ulottuvuuksia, mutta työntekijätasolla sillä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan sitä, että yksilö pystyy toimimaan itsenäisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen tarvetta. Lisäksi itseohjautuvuuteen liittyy päämäärän tiedostaminen ja sen tavoitteleminen itsenäisesti, eli tiivistäen itseohjautuvuus edellyttää kykyä […]

Lue artikkeli

Itseohjautuvuuden ulottuvuudet blogi

Hyvän kehä – mitä työelämä voi oppia hyvinvointivaltiolta?

Hyvinvointivaltio mahdollistaa hyvän kehän, joka luo luottamusta ja kannustaa osallistumaan. Reima Launonen kertoo kahden blogitekstin sarjan toisessa osassa, miten hyvinvointivaltion oppeja voidaan tuoda työelämään soveltamalla hyvän kehän perusajatusta myös organisaatiotasolle. Työelämän kehittämiseen haetaan usein apua eri tieteistä. Ajatus taustalla on hyvin fiksu: voisiko muualla kehitetty menetelmä ratkaista työelämän haasteita, joihin ei olemassa olevien keinojen avulla […]

Lue artikkeli

Luottamis ja hyvän kehä blogi

Hyvinvointivaltiomme on suurin saavutuksemme

Keskinäinen luottamus on suomalaisen yhteiskunnan avainvahvuus. Valmentajamme Reima Launonen käsittelee kahden blogitekstin sarjan ensimmäisessä osassa hyvinvointivaltiota taloudellisen toimeliaisuuden turvaajana. Myöhemmin ilmestyvässä toisessa blogitekstissä Reima kertoo, miten hyvinvointivaltion oppeja voidaan tuoda työelämään. Me suomalaiset olemme kehittäneet yhteiskuntamallin, joka on osoittautunut suureksi menestykseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä törmään säännöllisesti ihmisiin, jotka kertovat ihailevansa pohjoismaista yhteiskuntamallia: sen demokraattisuutta, toimivuutta ja […]

Lue artikkeli

Luottamus ja hyvinvointivaltio blogi