Sami PajuMistä kiire syntyy?

Kumpi organisaatio on mielestäsi tehokkaampi: se, jossa erilaiset pyynnöt ja tehtävät tulevat sähköpostiisi 1-2 päivän varoitusajalla vai se, jossa on lähes poikkeuksetta vähintään viikko aikaa vastata niihin?*

Lue artikkeli Kuuntele audio


Strategian jalkauttaminen on vanhanaikaista – valitse emergentti strategia

Onko ylhäältä alas ideoitu ja johdettu strategia liian hidas? Pohjautuuko se turhan usein rajattuun tai muuten puutteelliseen näkökulmaan organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä? Vaihtoehtona perinteiselle strategiatyölle Sami Paju esittää emergenssiin perustuvan lähestymistavan, jossa strategiset päätökset ja toimenpiteet nousevat esiin eri puolilta organisaatiota ja eri näkökulmista. Samalla myös näiden omistajuudesta ja toimeenpanosta tulee hajautetumpaa. Kuuntele blogiteksti täältä. […]

Lue artikkeli

Strategia blogi

Ratkaisut ilmastonmuutokseen syntyvät leikin kautta

Helposti kuvittelemme, että vakaviin haasteisiin tulisi myös suhtautua vakavalla tavalla. Valitettavasti liiallinen vakavuus ja pönöttäminen ovat kuitenkin erinomaisia tapoja tappaa luovuus, ja mitä vakavampi asia on kyseessä, sitä todennäköisemmin tarvitsemme luovia ratkaisuja. Sami Paju kirjoittaa miten voimme pelimekaniikkoja hyödyntämällä käsitellä vaikeitakin haasteita rakentavasti. Kuuntele blogiteksti täältä. Monty Python -legenda John Cleese piti 90-luvun alussa fantastisen […]

Lue artikkeli

Leikki ja luovuus blogi

Sisäisestä motivaatiosta tuottavuutta ja tuottavuudesta sisäistä motivaatiota

Sisäinen motivaatio ja tietotyön tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Usein ajatellaan, että motivaatioon panostamalla saadaan lisättyä tuottavuutta, mutta kuten Sami Paju kirjoituksessaan osoittaa, sisäistä motivaatiota on mahdollista kehittää myös suoraan tuottavuuden parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Kuuntele blogiteksti täältä. Sisäisesti motivoitunut työntekijä on tutkitusti tuottavampi verrattuna niihin, jotka “on vaan töissä täällä”. Maalaisjärjellä voidaan todeta, että tietenkin motivoituneemmat […]

Lue artikkeli

Sisäinen motivaatio blogi

Sovita organisaatio maailmaan, älä maailmaa organisaatioon

Miksi hierarkkinen rakenne estää organisaatiota toimimasta järkevästi asiakkaan kannalta? Sami Paju kertoo havainnollistavin esimerkein, mitä voi seurata, kun maailman ilmiöitä yritetään mahduttaa organisaatioon sen sijaan, että organisaatiota mukautettaisiin ympäröivän maailman mukaan. Kuuntele blogiteksti täältä. Kreikkalaisen mytologian Procrustes oli tilanomistaja Ateenan ja Eleusiksen välissä. Hänellä oli vähintäänkin omaleimainen käsitys vieraanvaraisuudesta. Procrustes nimittäin kaappasi ohikulkijoita kotiinsa ja […]

Lue artikkeli

Mukautuva organisaatio blogi

Jatkuva läsnäolo muille on järkevän työskentelyn vihollinen

Kokeilemalla kehittämisen ja järkevien työtapojen asiantuntijamme Sami Paju nostaa esiin ristiriidan, johon hän törmää usein valmentaessaan älykkäistä tietotyön työtavoista: kuinka voimme priorisoida omaa työtämme, jos organisaatiossa on vallalla kulttuuri, joka edellyttää, että olemme jatkuvasti muiden ihmisten tavoitettavissa? Kuuntele blogiteksti täältä. Kun kysyn asiantuntijoilta ja tietotyötä tekeviltä, miten digitaaliteknologia on muuttanut heidän arkeaan tehokkaammaksi, esiin nostetaan […]

Lue artikkeli

Älykkäät työtavat blogi

Pöytä joka tappoi luovuuden

Blogisarjassamme olemme tähän asti käsitelleet vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä fiksumpaa viestintää organisaatioissa. Tämän viikon tekstissä Sami Paju kirjoittaa luovuuden ja innovaatioiden kannalta oleellisesta yhteisöllisestä metataidosta: yhdessä kehittämisestä. Hän valottaa Pixarin esimerkin avulla, minkälaiset odottamattomatkin seikat vaikuttavat yhteiskehittelyn onnistumiseen – ja epäonnistumiseen – organisaatioissa. Kun joukko ihmisiä tuodaan yhteen ja heidät asetetaan jaetun ongelman tai päämäärän eteen, […]

Lue artikkeli

Yhteisölliset metataidot blogisarja 3/5

Muutos on luopumista

Tässä kirjoituksessa kehitystoiminnan asiantuntijamme Sami Paju kertoo, miksi organisaatioiden muutosprosessit ovat usein vaikeita ja mitä hyötyä muutosrituaaleista voi olla. Organisaatiomuutoksissa huomio kiinnittyy usein rakenteisiin, prosesseihin, hierarkkisiin valtasuhteisiin ja erilaisiin järjestelmiin. Harvoin puhutaan yksilönäkökulmasta, tai jos puhutaan, niin se rajoittuu lähinnä henkilöiden tehtävänkuviin ja raportointisuhteisiin kohdistuviin muutoksiin. Muutoksessa ihmistä käsitellään tyypillisesti koneen osana, joka viritetään toimimaan […]

Lue artikkeli

Muutosrituaalit blogi