Itse­ohjautuvuus: oma­koh­taisia kokemuksia toimivasta kaaoksesta

Itseohjautuvuus käytännössä blogi

Itseohjautuvuus vaikuttaa olevan työelämän nouseva trendi, mutta miten itseohjautuvuus näkyy organisaation käytännön arjessa? Filosofian Akatemian uusimmat jäsenet Maija Tiitinen ja Tytti Kokko avaavat kokemuksiaan siitä, millaista on työntekijän näkökulmasta toimia vahvasti itseohjautuvuutta tukevassa organisaatiossa. Millaista on ollut siirtyä matalahierarkkisista, monella lailla hyvinkin uudella tavalla toimivista, mutta silti ylhäältä johdetuista ja vahvasti kontrolloiduista organisaatioista osaksi Filosofian Akatemiaa?

Työhaastatteluissa meille kerrottiin, että “tämä ei sitten ole ihan tavallinen organisaatio”. Molemmat luulimme tietävämme, mihin olimme tulossa. No, emme tienneet. Systeemi vaikutti tällaisille perinteisempiin toimintamalleihin tottuneille aluksi melko sekavalta ja tuli muutaman kerran keskenämme ihmeteltyä, että miten on mahdollista, että tämä ylipäänsä toimii. Ensimmäinen hämmennys syntyi jo ensimmäisenä työpäivänä maanantain kick-offissa (= viikkopalaveri), kun ihmiset kertoivat työtehtävistään sen mukaan, mikä heitä innostaa ja kiinnostaa. Hetkinen, tämänkö pohjalta työtehtäviä voidaan organisaatiossa jakaa? Muutamaa kuukautta myöhemmin samassa foorumissa käytiin läpi kaikkien lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet ja unelmat, jotta muut voivat tukea toisiaan näiden saavuttamisessa.

Eniten on kuitenkin yllättänyt se luottamuksen määrä, jota tässä organisaatiossa saa osakseen! Aluksi tämä toi mukanaan myös riittämättömyyden tunteita. Teenkö riittävästi ja oikeita asioita? Kun toimitusjohtaja aloitti ensimmäisen fiilis- ja fokuskeskustelun (= kehityskeskustelu) kysymällä: “Mitäs olet viime aikoina puuhaillut?”, oli meillä molemmilla alkuhämmennyksen jälkeen reaktiona hieman paniikinomainen luettelointi nosto- ja buukkimääristä sen todistelemiseksi, että kyllä tässä on oikeita töitä tehty.

Toimitusjohtaja aloitti kehityskeskustelun kysymällä: “Mitäs olet viime aikoina puuhaillut?”

Aiemmissa työpaikoissamme näitä lukuja on seurattu hyvinkin tarkasti päivä- ja viikkotasolla, joten nyt saamamme vapauden määrä tuntui kerrassaan häkellyttävältä. Älkää käsittäkö väärin, kyllä täälläkin seurataan myyntiä lukujen kautta. Nämä luvut vain eivät ole ensisijaisesti valvonnan vaan informaation väline. Henkilökohtaiset tavoitteet ovat yhdessä asetettuja, minkä vuoksi niihin on helppo sitoutua.

Yksi luottamuksen ilmentymä on se, että ihmiset huitelevat fyysisesti missä sattuu. Poikkeuksena aiemmin kokemaamme näistä menoista ei sovita erikseen kenenkään kanssa tai ilmoiteta mihinkään. Tämän seurauksena meiltä uusilta meni itse asiassa useampi viikko aikaa hahmottaa, että keitä täällä oikeastaan on töissä ja mitä kukakin tekee. Kävi ilmi, että tällaisen hajautetun organisaation elinehtona ovat toimivat ja reaaliaikaiset kommunikointivälineet. Monen kollegan kanssa tulikin juteltua ensimmäisiä kertoja pikaviestintäsovellus Slackissa, joka täällä on ahkerassa käytössä. Kun lopulta tapasimme kasvokkain, olimme jo valmiiksi tuttuja.

Eli mitä ominaisuuksia itseohjautuvuus meidän kokemuksemme mukaan työntekijältä oikein edellyttää? Ennen kaikkea oma-aloitteisuutta – tosin tämäkin sana on ajatuksissamme saanut hiljattain kokonaan uuden merkityksen. Kun ennen ymmärsimme oma-aloitteisuuden tarkoittavan sitä, että työntekijä kysyy aktiivisesti esimieheltään “Mitä voisin tehdä seuraavaksi?”, tarkoittaa se nyt sitä, että esimiehesi kysyy sinulta parin kuukauden välein “Mitä olet puuhaillut?”. Tämä siis edellyttää työntekijältä itsenäisyyttä, taidokasta kykyä johtaa omaa työtään sekä vankkoja viestintätaitoja. Lisäksi tarvitaan selkeät yhdessä sovitut tavoitteet, riittävästi palautetta ja tukea kollegoilta sekä täysin vapaa pääsy työmme kannalta relevantteihin tietoihin. Kun kaikki nämä palikat ovat kohdallaan, saadaan tämäkin organisoitumisen malli kaikesta näennäisestä sekasorrosta huolimatta toimimaan ja kaiken lisäksi se saa aikaan melkoisen huikeita juttuja.

Tytti ja Maija

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan Itseohjautuvuus-kirjan julkaisutilaisuuden tiimoilta pidettävään webinaariin huomenna keskiviikkona 31.5. klo 15-18! Linkin tapahtuman Facebook-sivuille löydät täältä ja suoran linkin webinaariin täältä.

Tytti ja Maija haluavat levittää paremman työelämän ilosanomaa koko Suomeen. He nauttivat erityisesti päästessään keskustelemaan näistä aiheista erilaisten ihmisten kanssa ja saadessaan rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita. He vastaavat yhdessä Filosofian Akatemialla myynnistä ja asiakkuuksien hallinnasta.


Lue myös

Hyvinvointi ja elämäntaidot

Tasapainoiseen elämään pyrkiminen uuvuttaa

Iida Mäkikallio

Luominen ja implementointi blogi

Kehitetäänkö työpaikallasi säännöllisesti yhteistyötaitoja?

Viime aikoina on puhuttu runsaasti yksilöiden kyvystä johtaa omaa työtään. Tässä yhteydessä on lanseerattu käsite työn metataidot.

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.