Hyväntekeminen psykologisena perustarpeena

Tutkimuksen tavoitteena on pureutua siihen, mitä sisäinen motivaatio tarkoittaa ja mitkä ovat ihmisen psykologiset perustarpeet.

Tutkimus rakentuu pitkälti itseohjautuvuusteorian (self-determination theory) varaan, joka on viime vuosikymmeninä noussut yhdeksi merkittävimmistä psykologisista motivaatioteorioista. Erityisesti tutkimus pyrkii tarkastelemaan, voidaanko hyväntekeminen (benevolence) ymmärtää psykologiseksi perustarpeeksi eli perustavanlaatuiseksi motivaation ja hyvinvoinnin lähteeksi. Tätä aihetta tutkitaan sekä teoreettisesti että empiirisen psykologian menetelmin. Ensimmäiset tieteelliset julkaisut antavat alustavaa näyttöä sille, että hyväntekeminen täyttää tiettyjä psykologisen perustarpeen tunnusmerkkejä. Tutkimus on ollut käynnissä vuodesta 2013 saakka.

Tutkimuksesta vastaa Filosofian Akatemialta Frank Martela, joka tekee tutkimusta yhdessä Richard Ryanin kanssa (University of Sydney).

Lue myös

Minimalist Organizational Design (MODe)

Minimalist Organizational Design -hanke (MODe) luo uutta tietoa itseohjautuvuudesta ja -organisoitumisesta, jotta suomalaiset yritykset voivat tehdä ei-hierarkkisesta johtamisesta kilpailuvaltin ja siihen liittyvistä palveluista vientituotteen.

Co-Passion

Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushankkeessa selvitettiin, ovatko myötätuntoiset työpaikat hyvinvoivia työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.