Minimalist Organizational Design (MODe)

Minimalist Organizational Design -hanke (MODe) luo uutta tietoa itseohjautuvuudesta ja -organisoitumisesta, jotta suomalaiset yritykset voivat tehdä ei-hierarkkisesta johtamisesta kilpailuvaltin ja siihen liittyvistä palveluista vientituotteen.

Business Finlandin rahoittama kaksivuotinen hanke selvittää, mitkä rakenteet mahdollistavat toimivan itseohjautuvuuden, mitkä ovat itseohjautuvuuden ’pimeät puolet’ ja sudenkuopat sekä minkä askeleiden kautta perinteinen organisaatio voi muuttua itseohjautuvaksi.

Akateemisen tutkimuksen lisäksi hankkeen ytimessä on yrityksille luotu Master Class –ohjelma, joka yhdistää uudella tavalla tutkimusta ja valmennusta. Siinä painottuvat yksilöllisen kehittymisen lisäksi organisaation kehittämiseen liittyvät näkökulmat ja vertaistuki. Hankkeen Master Classiin osallistuvat yrityksinä Debora, JCDecaux, Metso Minerals, Suomen Tilaajavastuu ja Telia. Lisäksi itseohjautuvuuden suomalaiset edelläkävijäorganisaatiot Futurice ja Reaktor ovat mukana hankkeessa omilla tutkimus- ja kehitysprojekteillaan. Tutkimushankkeesta vastaavat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Filosofian Akatemia Oy:n puolesta hankkeessa mukana ovat tutkimusryhmässä Frank Martela ja Tuukka Kostamo sekä Master Classin konseptoinnissa Reima Launonen ja Nick Ahleskog.

Lue lisää tiedotteesta tai hankkeen sivuilta.

Lue myös

Co-Passion

Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushankkeessa selvitettiin, ovatko myötätuntoiset työpaikat hyvinvoivia työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Hyväntekeminen psykologisena perustarpeena

Tutkimuksen tavoitteena on pureutua siihen, mitä sisäinen motivaatio tarkoittaa ja mitkä ovat ihmisen psykologiset perustarpeet.

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.