Mitä eroa on kokeilulla ja pilotilla?

Kokeilun ja pilotin ero blogi

Kokeilukulttuurista puhutaan juuri nyt paljon niin yritysmaailmassa kuin politiikassakin, mutta harvoin vaivaudutaan täsmentämään, millaisia kokeilujen pitäisi olla. Organisaatiomuotoilijamme Sami Paju kertoo kirjoituksessaan, mikä erottaa kokeilun ja pilotin.

Kirjoitin hiljattain kuinka etenkin julkisella puolella kokeilu-sana on noussut pinnalle. Viimeistään Sipilän hallitusohjelman kohta, jossa puhutaan kokeilukulttuurin käyttöönotosta, on tuonut kokeilu-hypen myös osaksi virkamiesten arkea. Valitettavasti tämä kokeilukulttuurin käyttöönotto tuntuu kuitenkin etenevän monessa paikkaa ”find and replace” -menetelmää käyttäen: korvataan Word-dokumenteista kaikki pilotti-sanat kokeilu-sanalla ja onnitellaan itseä hyvin tehdystä työstä kokeilukulttuurin edistämiseksi.

Kokeilu ei kuitenkaan ole sama kuin pilotti.

Kokeilun päämäärä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, palvelu tai toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa. Pilotin päämäärä on tehdä viimeinen validaatio ja varmistus siitä, että homma toimii niin kuin pitää.

”Onnistunut kokeilu on sellainen, jossa mahdollisimman pienellä vaivalla ja resursseilla ​​opitaan mahdollisimman paljon kehitettävän idean kannalta oleellista uutta tietoa.”

Kokeilu on lähtökohtaisesti jotain, minkä voidaan sallia epäonnistuvan – tai jopa odotetaan, että se epäonnistuu. Pilotissa onnistumisen odotukset ovat lähes sataprosenttiset. Ja vaikka pilotti epäonnistuisi (ratkaisu ei esimerkiksi toimi odotetulla tavalla tai tuota odotettua hyötyä), saatetaan projektin kanssa silti mennä eteenpäin alkuperäisen suunnitelman mukaan, koska kehittämiseen on jo satsattu niin paljon resursseja.

Kokeilusta saatava tieto vaikuttaa oleellisella tavalla sekä kehitettävän idean konseptiin että kehitysprojektin etenemiseen. Koska pilotin eteen on yleensä tehty huomattavasti paljon enemmän töitä, radikaaleille muutoksille ei ole enää tilaa. Kokeilun jälkeen kaikki on mahdollista. Pilotin jälkeen mahdollisuudet rajoittuvat lähinnä hienosäätöön.

Kehitettävä idea sisältää aina joukon olettamuksia. Pilotissa testataan kaikkia olettamuksia kerralla, minkä vuoksi pilotin tekeminen on kokeiluun verrattuna hidasta ja kallista ja riskit ovat suuret. Tai sitten tehdään jotain, missä olettamukset tiedetään jo alusta asti todeksi. Tämä väistämättä tarkoittaa, että kehitettävän idean uutuusarvo jää pieneksi. Kokeilussa pyritään testaamaan olettamuksia yksi kerrallaan, aloittaen niistä, jotka ovat kehitettävän idean kannalta merkittävimpiä ja sisältävät eniten epävarmuutta.

Onnistunut kokeilu on sellainen, jossa mahdollisimman pienellä vaivalla ja resursseilla ​​opitaan mahdollisimman paljon kehitettävän idean kannalta oleellista uutta tietoa. Onnistunut pilotti on sellainen, joka osoittaa kaikki alkuperäiset olettamukset todeksi. Mitä enemmän epävarmoja olettamuksia, sitä todennäköisemmin pilotti tulee menemään pieleen.

Kokeilun tehtävä on ohjata kehitystyötä oikeaan suuntaan, ei testata lopullista ratkaisua.

Lue lisää kokeiluista Kehitä kokeillen -kirjan verkkosivuilta.


Lue myös

Omanlaista innostusta blogi

Omanlaista innostusta

Reima Launonen

Yksi asia kerrallaan blogi

Miksi kannattaa tehdä yksi asia kerrallaan

Tapani Riekki

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.