Frank Martela

Byrokratia ja itseorganisoituminen ovat kaksi eri vastausta samaan kysymykseen

Mikä tekee ihmisjoukosta organisaation? Tarkoittaako itseorganisoituminen sitä, että ihmiset tekevät vapaasti mitä huvittaa? Frank Martela perustelee, miten itseorganisoitumisella vastataan täysin samoihin organisaation perushaasteisiin kuin byrokratiallakin – tuloksena vain muutoskykyisempi ja asiakaslähtöisempi organisaatio. Kuuntele blogiteksti täältä. Ihmisjoukko seisoo bussipysäkillä samaa bussia odotellen. Ovatko he organisaatio? Toinen porukka katsoo samaa näytelmää teatterissa. Ovatko he organisaatio? Molemmissa tapauksissa […]

Lue artikkeli

Byrokratia ja itseorganisoituminen blogi

Hyvä johtoryhmätyöskentely edellyttää kolmea asiaa

Johtoryhmä on yrityksen hermokeskus, joka parhaimmillaan kokoaa yhteen keskeisen ymmärryksen yrityksen toimintaympäristöstä ja nykytilasta johtaakseen organisaation kohti visionääristä tulevaisuudenkuvaa. Läheskään aina johtoryhmän toiminta ei kuitenkaan onnistu näin hyvin. Frank Martela listaa seikat, jotka hänen mukaansa muodostavat uusiutumiskykyisen ja resilientin johtoryhmän.

Lue artikkeli

Johtoryhmätyöskentely blogi

Psykologiset lukot estävät johtajaa olemasta se johtaja joka hän haluaisi olla

Kun käymme puhumassa uuden ajan palvelevasta johtamisesta eri yritysten esimiehille ja johtajille, valtaosa tuntuu olevan kanssamme samaa mieltä siitä, että työntekijöihin kannattaa luottaa, heidän kykyään tehdä itsenäisiä päätöksiä tulee tukea, ja heille kannattaa antaa valtaa ja vastuuta. Miksi kuitenkin käytännössä useat johtajat johtavat edelleen vanhanaikaisesti kontrolloivalla tavalla? Frank Martela kertoo, minkälaiset psykologiset lukot estävät johtajaa […]

Lue artikkeli

Valmentava johtaminen blogi


Varo mitä toivot: valitse päämääräsi huolella

Vuoden viimeisessä blogikirjoituksessa katsotaan kohti seuraavaa vuotta. Frank Martela kehoittaa aloittamaan uuden vuoden panostamalla niihin päämääriin, jotka pahoinvoinnin sijasta tuottavat hyvinvointia. Mökki, muistikirja ja aikaa ajatella. Parina vuodenvaihteena opiskelujen loppuvaiheessa pidimme pienen porukan suunnanottoretriittejä. Vetäydyimme jonkun mökille ja erilaisten harjoitusten kautta kävimme läpi kulunutta vuotta ja asetimme tavoitteita alkavalle vuodelle. Tuossa murrosvaiheessa kun itse olin […]

Lue artikkeli

Päämäärien asettaminen blogi

Myötätunto on yrityksen kilpailukyvyn edellytys

Tässä blogitekstissä Frank Martela tiivistää, mitä hiljattain päättyneessä CoPassion-tutkimushankkeessa opittiin myötätunnon merkityksestä työelämässä. Miksi myötätunto voi ennustaa organisaatioiden menestystä? Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Tietäisit, että et ole työtovereillesi ja esimiehillesi pelkkä vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähdään juuri sellaisena kokonaisena ihmisenä, joka pohjimmiltasi olet. Voisit olla varma, että saat […]

Lue artikkeli

Myötätunnon mullistava voima blogi

Itseohjautuvuus yritysmaailmassa – mitä voimme oppia evoluution suurista harppauksista?

Kun haluamme luoda toimivan organisaation, voimme oppia yllättävän paljon evoluution suurista harppauksista. Erityisesti nämä harppaukset voivat auttaa meitä hahmottamaan nyt nousussa olevia itseohjautuvuuteen ja itseorganisoitumiseen perustuvia yrityksiä ja yhteisöjä. Tässä blogitekstissä Frank Martela esittelee neljä kriteeriä, joiden pohjalle itseohjautuvuus kannattaa yrityksissä ja yhteisöissä rakentaa. Pari miljardia vuotta sitten kaksi bakteeria yhdisti voimansa ja syntyi eukaryoottinen […]

Lue artikkeli

Evoluutio ja itseohjautuvuus blogi

Itseohjautuvuus – Mistä siinä poh­jimmiltaan on kyse?

Itseohjautuvuus on yksi johtamisen kuumista sanoista, jota tarjotaan ratkaisuksi mitä moninaisimpiin ongelmiin. Harvard Business Review’ssa aiheesta on viime vuosina keskusteltu kiivaasti, aihealueen klassikkokirjoista kuten Laloux’n Reinventing Organization on tullut pyhä kirja monelle organisaatiolle sekä konsultille, ja kotimaassamme Reaktorin, Futuricen ja Vincitin kaltaiset toimijat ovat osoittaneet, että olemme tämän kehityksen kärjessä kansainvälisestikin katsottuna. Mutta mistä itseohjautuvuudessa lopulta on kyse?

Lue artikkeli

Itseohjautuvuus blogi

Miten työntekijän draivia johdetaan?

Draivi eli aktiivisen työtyytyväisyyden tila on ihmisen optimaalinen toiminnan tila. Tutkijamme Frank Martelan mukaan draivia johdetaan keskittymällä neljään psykologiseen perustarpeeseen: vapaaehtoisuuteen, kyvykkyyteen, yhteisöllisyyteen ja hyväntekemiseen. Draivi tarkoittaa aktiivisen työtyytyväisyyden tilaa. Eli sitä, että työntekijä on energinen ja hän on aktiivisen omistautunut tehtävälleen. Hän ei tee työtä vain ulkoisten palkkioiden toivossa – tai rangaistusten pelossa – […]

Lue artikkeli

Draivin johtaminen blogi

Tee enemmän, stressaa vähemmän – miten tuunaat työstäsi mielekkään

Jari Hakanen oli puhumassa Porvoossa järjestetyssä Leading Passion konferenssissa 19.-20.4. työn tuunaamisesta ja sen vaikutuksista työn imuun ja mielekkyyteen. Tutkijamme Frank Martela päätti ottaa selvää, mistä työn tuunaamisessa on oikein kyse. Muuttuvassa työelämässä työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ylipäänsä yrittäjämäistä asennetta suhteessa omaan työuraan. Samaan aikaan luovassa asiantuntijatyössä parasta tulosta tekevät […]

Lue artikkeli

Miten tuunaat työstäsi mielekkään blogi