Nick Ahleskog


Etätyöapatiasta sujuvaan etätyöhön – yleisimmät haasteet ja vinkit niiden selättämiseen

Etätyöapatia puhututtaa, mutta onko etätyö tuonut mukanaan myös positiivisia muutoksia? Itseohjautuvuuden asiantuntija, valmentaja Nick Ahleskog tarkastelee blogissaan etätyön vaikutuksia työhyvinvointiin. Hän uskoo, että yrityksissä on välttämätöntä luoda edellytykset sujuvalle ja kestävälle etätyöskentelylle.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Neljä oppia Järvenpään kaupungin kotihoidon itseohjautuvuuspilotista

Järvenpään kaupungin kotihoito on yksi itseohjautuvuuden edelläkävijöistä Suomen julkisella sektorilla. Vuodesta 2017 lähtien kotihoidossa on alettu vahvistamaan itseohjautuvuutta asteittain ja nykyään tiimit toimivat jo hyvin itseohjautuvasti. Filosofian Akatemia sai kunnian olla mukana toteuttamassa tätä itseohjautuvuuspilottia. Johanna Sinkkonen, Järvenpään kaupungin koti- ja erityisasumisen johtaja hankkeen aikana, sekä Filosofian Akatemian Nick Ahleskog jakavat tärkeimmät opit Järvenpään kaupungin […]

Lue artikkeli

Itseohjautuvuus blogi

Erilainen itseohjautuvuus tuottaa erilaista kilpailuetua

Olemme aiemmissa blogikirjoituksissamme käsitelleet itseohjautuvuuden kontekstisidonnaisuutta. Eri tilanteisiin ja toimintaympäristöihin sopii erilainen itseohjautuvuus, ja kun itseohjautuvuutta lähdetään organisaatiossa vahvistamaan, on ensimmäiseksi määriteltävä, millaista itseohjautuvuutta halutaan vahvistaa. Tekstissä Nick Ahleskog esittelee itseohjautuvuuden eri muodot sekä kertoo, minkälaista kilpailuetua kultakin muodolta voidaan odottaa. Kuuntele blogiteksti täältä. Itseohjautuvuutta ilmenee työelämässä monissa eri muodoissa ja joskus voi olla hankalaa […]

Lue artikkeli

Erilainen itseohjautuvuus blogi

Miksi keskustelukulttuuri on tärkeää ja miten sitä voi parantaa?

Työelämä 2020 -hanke julkaisi yhdessä Filosofian Akatemia Oy:n kanssa keväällä raportin suomalaisen johtajuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Projekti on saanut jatkoa kolmen työpajan muodossa, joista ensimmäinen järjestettiin 9.11.2018 ja jossa käsiteltiin keskustelukulttuurin kehittämistä organisaatioissa. Työpajaa fasilitoinut valmentajamme Nick Ahleskog summaa käydyt keskustelut ja tarjoaa tiivistelmän parhaista käytänteistä keskustelukulttuurin parantamiselle. Kuuntele blogiteksti täältä. Työpajan teemaa oli työstämässä […]

Lue artikkeli

Keskustelukulttuuri blogi

Itseohjautuvuuden pimeä puoli: kun vapaudesta muodostuu vankila

Kun itseohjautuvuutta lähdetään vahvistamaan ja esimies poistetaan yhtälöstä, päällimmäisenä ajatuksena on usein ”kyttäämisen” vähentyminen ja vapautuneempi tekeminen. Mutta kun vähennämme muodollista kontrollia, luommeko samalla tilaa toisenlaisille, epämuodollisille ja usein vaikeammin määriteltävissä oleville kontrollin muodoille? Nick Ahleskog kirjoittaa itseohjautuvuuden pimeästä puolesta eli piilevästä kontrollista.

Lue artikkeli Kuuntele audio

Itseohjautuvuuden pimeä puoli blogi

Itseohjautuvuus ja innovaatiot: miten itseohjautuvuudesta tehdään organisaation menestystekijä?

Itseohjautuvuus on ollut kuuma puheenaihe HR- ja johtamispiireissä viimeisen parin vuoden ajan. Siitä on tullut trendikäsite, jota viljellään lähes jokaiseen keskusteluun johtajuudesta. Mutta mitä itseohjautuvuudella oikeastaan tarkoitetaan, kun siitä puhutaan Suomessa? Itseohjautuvuuden ja luovuuden välistä suhdetta tutkinut valmentajamme Nick Ahleskog kertoo, mitä eri muotoja itseohjautuvuudella voi olla ja minkälaista itseohjautuvuutta organisaatiossa tulisi tavoitella, kun halutaan […]

Lue artikkeli

Itseohjautuvuuden monet muodot

Luotettava ja maanläheinen – tehdään suomalaisista johtajista kilpailuetu

Alkuvuodesta Filosofian Akatemia Oy ja Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelivät ensimmäistä kertaa historiassa suomalaisen johtamisen ominaispiirteitä. Määrittelytyö on osa Työelämä 2020 -hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on vahvistaa suomalaista työelämäbrändiä. Nick Ahleskog tiivistää suomalaisten johtajien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa käymämme keskustelun siitä, mitä suomalainen johtajuus on nyt ja mihin suuntaan sen pitäisi kehittyä, jotta suomalaiset organisaatiot menestyisivät […]

Lue artikkeli

Suomalainen johtajuus blogi