Sisukas Suomi -tapahtumassa tarkasteltiin sisua monella tasolla

Mistä koostuu sisu blogi

Torstaina 15.10. Kulttuurikeskus Korjaamolla vietettiin iltapäivää sisun merkeissä. Lue myyntivastaavamme Selina Bakirin blogaus päivän annista.

Tapahtuma on osa käynnissä olevaa Sisun juhlavuotta. Iltapäivän aikana julkistettiin kaksi kirjaa ja käynnistettiin uusi yhteiskunnallinen hanke. Kirjojen ja hankkeen kautta tarkasteltiin sisua kolmella eri tasolla. Sisu-kirja (PS-Kustannus) kertoo tarinoita itsensä ylittämisestä ja sisun merkityksestä 2000-luvulla. Draivi – voiko sisäistä motivaatiota johtaa? -kirjaan (Talentum) on kerätty huikeita esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka vaalivat ja vahvistavat työntekijöidensä innostusta. Muutosvoima-hankkeessa puolestaan tartutaan sisuun yhteiskunnallisella tasolla. Hanke on 16-19 vuotiaille suunnattu valmennusohjelma, joka tarjoaa lähiöiden kasvateille työkaluja unelmien tavoittelemiseen ja yhteisöjensä kehittämiseen. Tarinoiden kautta jatkettiin ja vahvistettiin helmikuun Sisun päivän tapahtumassa luotua määritelmää 2000-luvun sisusta nimenomaan yhteisöllisenä voimana.

Filosofian Akatemian uutena tulokkaana totesin Korjaamon tilaisuuden poikkeavan melkoisesti niistä bisnestapahtumista, mihin olen tottunut. Kylmien numeroiden ja tiukkojen prossien sijaan tilaisuudessa puhuttiin ihmisyydestä ja inhimillisestä tekemisestä laadukkaan liiketoiminnan rakentamisessa. Sisu-kirjan kautta esiin nousi ajatus ”auki olemisesta” ja sinnikkyydestä omien tavoitteiden saavuttamisessa.

”Näiden kaikkien kolmen – siis yksilön arvomaailman, yrityksen tavoitteiden ja yhteiskunnallisen toiminnan päämäärien – käydessä yksiin, saavutetaan todellinen win-win-win –tilanne.”

Draivi-kirjan myötä paneuduttiin siihen, miten johtajuus voi parhaimmalla tavalla tukea ihmisen tavoitteiden saavuttamista niin, että samaan aikaa toteutuu sekä yksilön että yrityksen etu. Tässä onkin mielestäni tämän hetkisen yritysmaailmamme suurin haaste: miten sovittaa yhteen yrityksen ja yksilön edut niin, että saadaan molemmille osapuolille maksimaalinen hyöty? Miten yksilö pääsee toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan oman työnkuvansa kautta? Miten hän pystyy jatkuvasti kehittymään työssään ja samalla nauttimaan osaamisestaan? Miten työntekijät kokevat työnsä omakseen?

Erityisesti tietointensiivisillä aloilla, missä ”tuotantokoneisto” on yhtä kuin se, miten yksilöiden aivot toimivat yhteen toisten ihmisten aivojen kanssa, on organisaatio yhtä kuin sen ihmiset. Silloin ihmisten on saatava kokea voimakasta omistajuutta omasta työstään ja koettava, että työllä tavoitellaan sellaisia päämääriä, joihin he voivat aidosti ja koko sydämestään sitoutua. Mikä on organisaation merkitys yhteiskunnallisesti ja jopa globaalisti? Missä yksilön ja organisaation tavoitteet kohtaavat, siinä on myös motivaation huippu!

Muutosvoima –ohjelma nosti esiin unelmien tavoittelemisen lisäksi myös yritysten yhteiskunnallisen toiminnan näkökulman. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että mahdollisuus käyttää työaikaa tärkeäksi koettuihin yhteiskunnallisiin hankkeisiin lisää työmotivaatiota ja sitoutumista työnantajaan. Tämä selittyy nimenomaan yllä olevien ilmiöiden kautta: tietointensiivistä ja luovaa työtä tehdään parhaiten suurella sydämellä. Se taas vaatii, että työ on aidosti oman arvomaailman mukaista. Tätä kokemusta pystytään vahvistamaan osallistumalla sellaisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin, jotka ovat linjassa yrityksen ydintoiminnan kanssa. Tuottaakseen innostusta ja sitoutumista yhteiskunnalliset hankkeet eivät siis voi olla perusliiketoiminnan päälle liimattua ”arvopesua”, vaan niiden täytyy aidosti tavoitella saman tyyppisiä päämääriä, mitä yritys ydintoiminnallaan tavoittelee, niiden täytyy vahvistaa yrityksen brändiä ja konkretisoida strategiaa. Näiden kaikkien kolmen – siis yksilön arvomaailman, yrityksen tavoitteiden ja yhteiskunnallisen toiminnan päämäärien – käydessä yksiin, saavutetaan todellinen win-win-win –tilanne.

Tästä kaikesta ja paljon muusta oli kyse pidetyssä Sisukas Suomi -tapahtumassa: minusta, sinusta ja meistä.

Katso tästä linkistä kuvareportaasi tapahtumasta.


Lue myös

Millaisilla laseilla katsot maailmaa blogi

Kakkulat vaihtoon syksyksi – miten tulkitset todellisuuttasi?

Iida Mäkikallio

Uskalla heittäytyä leikkiin blogi

Vietetäänkö teillä leikkiperjantaita?

Maria Ruotsalainen

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.