Voiko sisäistä motivaatiota mitata?

Voiko sisäistä motivaatiota mitata blogi

Innostus ja energisyys työssä ovat haluttuja asioita, mutta mitkä seikat synnyttävät ne? Tutkijatohtori Tapani Riekki kertoo, miten sisäisen motivaation mittaamisella on mahdollista tunnistaa työn imuun vaikuttavia tekijöitä.

Asteikolla 1 (täysin eri mieltä) – 7 (täysin samaa mieltä), kuinka samaa mieltä olet väittämästä: ”Olen innostunut työstäni”? Entä ”Olen täynnä energiaa, kun teen työtäni”? Nykyään huudellaan paljon, että työstä pitäisi olla innostunut ja työssä energinen – eikä syyttä. Tutkimusten mukaan omistautunut työntekijä tekee parempaa tulosta ja aktiivinen hyvinvointi työssä heijastuu myös tekijän itsensä elämään positiivisesti.

Mutta suurempi kysymys on, mikä johtaa energisyyteen, entä innokkuuteen? Ensimmäinen asia on huomata, että energisyys ja innostus ovat usein vain ulkoasuja – eivätkä välttämättä edes itsestään selviä sellaisia. Hiljainen puurtaja voi olla ja kokea olevansa innostunut ja energinen työssään, vaikka päällepäin ilme ei värähdä markuskajoa suuremmin. Mitä siis ilmiasun ja kokemuksen alla asustaa? Mikä siihen johtaa?

Olemme Filosofian Akatemiassa olleet onnekkaita, sillä olemme saaneet tehdä töitä hyvin erilaisten ja hienojen organisaatioiden kanssa etsiessämme vastausta tähän kysymykseen. Lähtökohtamme oli, että henkilö, joka kokee olevansa sisäisesti motivoitunut työhönsä, on myös innostunut ja energinen. Toisin sanoen, jos työntekijä pystyy vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja kokee voivansa vaikuttaa myös koko yrityksen toimintaan, oppii uusia asioita kokien hallinnantunnetta, ja saa toimia yhteisössä joka tekee aidosti jotain merkityksellistä, se johtaa innostukseen. Laadimme joukon mahdollisimman konkreettisia kysymyksiä, joiden ajattelimme peilaavan tutkittuja sisäisen motivaation osa-alueita ja jotka mahdollistavat konkreettisten kehityskohteiden löytämisen. Sitten kävimme työhön useiden yritysten kanssa.

Sisäinen motivaatio on siis paljon korvien välissä ja vuorovaikutussuhteissa – inhimillisessä kohtaamisessa ja tekemisen tavoissa.

Tulokset ovat olleet mielenkiintoisia. Ensinnäkin ammatista riippumatta samat keskeiset sisäisen motivaation tekijät näyttäisivät olevan tärkeitä työstä innostumisen suhteen. Niin tehdaslinjalla työskentelevän kuin konsultin innostusta ruokkivat pitkälti, mutta eivät täysin, samat sisäisen motivaation piirteet. Lisäksi olemme esimerkiksi löytäneet tehtaan, jonka työntekijät arvioivat kykynsä vaikuttaa työnkuvaan ja koko tehtaan toimintaan huomattavasti korkeammaksi kuin esimerkiksi IT-konsultit keskimäärin, vaikka etukäteen arvioituna harva menisi tätä väittämään. Ei niin yllättäen työstä innostuminen ja siihen sitoutuminen on myös kyseisessä tehtaassa maan huippuluokkaa. Sisäinen motivaatio on siis paljon korvien välissä ja vuorovaikutussuhteissa – inhimillisessä kohtaamisessa ja tekemisen tavoissa.

Mikä parhainta, olemme juuri saaneet ensimmäisistä pidemmistä prosesseistamme tuloksia, joiden perusteella sisäisen motivaation osa-alueita parantamalla sekä yksilöiden, organisaatiorakenteiden että vuorovaikutussuhteiden tasolla, innostus työssä todella lisääntyy! Tule siis kuulemaan lisää, miten sisäistä motivaatiota voidaan mitata ja innostusta kasvattaa, osallistumalla Finlandia-talossa 9.9.2016 järjestettävään Myötäintoa johtamiseen -seminaariin. Ilmoittaudu maksuttomaan tapahtumaan tästä.


Lue myös

Intohimon pimeät puolet blogi

Intohimon pimeät puolet

Miten intohimo liittyy motivaatioon ja mitä intohimon ja motivaation vahvistaminen työelämässä tarkoittaa?

Pelit, leikki ja nykypäivän työ blogi

Pokémon GO – Pelit, leikki ja nykypäivän työ

Maria Ruotsalainen

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.