Eero Lahtinen

Minkälaista johtamispalvelua saisi olla?

Työkulttuurin muutos hallintolähtöisestä mallista kohti yhteisöohjautuvaa palveluorganisaatiota tarkoittaa isoja muutoksia tiimien ja esihenkilöiden toimenkuvissa. Eero Lahtinen kirjoittaa siitä, millaista tarvelähtöistä tukea esihenkilöt ja tiimit kaipaavat avukseen suurten muutosten keskellä.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Miten organisaationne uudistuu poikkeusajan opeilla?

Organisaatioiden toimintakulttuurit ovat kevään aikana pyörähtäneet uusiin asetelmiin. Vaikka toimintakulttuurin muuttaminen on aina hankalaa, Eero Lahtisen mukaan nyt on optimaalinen aika jalostaa poikkeusajan opit uuden työn taimiksi ja tarttua tosimielessä työkulttuurin maanmuokkaustyöhön. Historia kun tuppaa muistuttamaan siitä, että muutosvastaiset kulttuurit ovat aina sananmukaisesti muinaisia.

Lue artikkeli Kuuntele audioNeljä keskeistä näkökulmaa ketterän organisaation rakentamiseen

Usein kysytään, miten hukattua potentiaalia voisi saada käyttöön organisaatioissa. Organisaatiokehittäjämme Eero Lahtinen kirjoittaa, mitä näkökulmia on keskeistä huomioida luodaksemme organisaatioita, joissa ihmiset haluavat antaa itsestään enemmän sekä asiakasta että toisiaan varten. Kuuntele blogiteksti täältä. Siinä missä ennen tuotantoväline tuotti työn arvon, tänä päivänä työn arvo syntyy yhä enemmän vuorovaikutuksessa ihmiseltä ihmiselle. Monen menestyjäorganisaation arvo perustuu […]

Lue artikkeli

Sosiaaloinen systeemi blogi

Ohjaatko työpaikkasi arkea liikennevaloilla vai -ympyrällä?

Kuinka luodaan resilientti organisaatio? Niin, että perustamme yhteistoimintamme hierarkkisten rakenteiden sijasta toiminnallisten rakenteiden varaan, kirjoittaa organisaatiokehittäjämme Eero Lahtinen. Kuuntele blogiteksti täältä. Kompleksisessa, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä kukoistaa organisaatio, joka elää uusiutumisesta ja hyödyntää sen voimaa. Mutta kuten Sami Paju viime viikon kirjoituksessaan totesi, valitettavasti organisaatioita ei useimmiten ole suunniteltu muuttumaan toimintaympäristönsä mukana. Toimintaa saattavat ohjata esimerkiksi […]

Lue artikkeli

Resilientti organisaatio blogi

Oppimista tärkeämpää on kyky poisoppia

Julkaisimme pari viikkoa sitten blogitekstin ketterästä oppimisesta ja sen johtamisesta. Jotta organisaatio menestyy muutoksessa, sen on kyettävä tukemaan ihmisten jatkuvaa oppimista. Miksi uuden oppiminen edellyttää ennen kaikkea kykyä poisoppia vanhasta ja kyseenalaistaa olemassa olevia ajatusmallejamme? Eero Lahtinen avaa, mitä poisoppiminen tarkoittaa ja miten se mahdollistetaan. Kuuntele blogiteksti täältä. Ajassa, jossa muutos on ainoa vakio ja […]

Lue artikkeli

Jatkuva oppiminen blogi

Kun mittarista tulee tulostavoite, se lakkaa olemasta hyvä mittari

Eero Lahtinen kirjoittaa mittaamisen riskeistä ja kritisoi tulostavoitteita organisaatioissa. Miksi mittarin ei tulisi olla sama asia kuin tulostavoite? Millaiset mittarit ovat järkeviä ja miten ne saadaan ohjaamaan toimintaa halutulla tavalla? Kuuntele blogiteksti täältä. Jotta saataisiin sitä, mitä mitataan, tulee mitata oikeita asioita oikealla tavalla. Mittareiden vaikutus ajatteluumme ja toimintaamme on kiistaton sekä hyvässä että pahassa: […]

Lue artikkeli

Mittaamisen merkitys blogi

Hyödynnä itseohjautuvuuden luontaista liikevoimaa – tai kärsi siitä aiheutuvasta kitkasta

Tuoreimpana vahvistuksena asiantuntijatiimiimme liittynyt konsultti Eero Lahtinen kertoo, että kaikki organisaatiot ovat luonnostaan itseohjautuvia. Mutta mitä tämä tarkoittaa arjen työn, toiminnan kehittämisen sekä johtamisen kannalta? Kuuntele blogiteksti täältä. Kaikki organisaatiot ovat perustaltaan itseohjautuvia ja oppivia, koska ne koostuvat itsenäisesti toimivista yksilöistä, joilla on oma tahtonsa ja pyrkimyksensä vaikuttaa systeemiin. Kokonaan toinen kysymys on, tukeeko jäsenten […]

Lue artikkeli

Itseohjautuvat organisaatiot blogi