Suur-Seudun Osuuskauppa

Meidän juttu - 
valmennusohjelma esihenkilöille

Osana Suur-Seudun Osuuskaupan kulttuurinmuutosprosessia tavoitteiksi asetettiin kilpailijoista erottautuminen kirkastamalla SSO:n toimipisteiden identiteettejä, johtamiskulttuurin ja esimiestaitojen vahvistaminen sekä osaamisen jakaminen yksikkörajojen yli. Tavoitteiden saavuttamiseksi SSO ja Filosofian Akatemia kehittivät esihenkilöille suunnatun Meidän juttu -valmennusohjelman. 

Ensimmäinen Meidän juttu -ohjelma toteutettiin kevään 2021 aikana ja siihen osallistui yhteensä 23 esihenkilöä (Meidän juttu -mestaria) ja 10 pilottitoimipistettä. Valmennusohjelman ajaksi osallistujista muodostettiin parit, joista toinen edusti pilottitoimipistettä ja toinen, eri toimialaa edustava, osallistuja toimi hänen sparraajanaan. 

Valmennuksen aikana osallistujat kehittivät niin omaa johtajuuttaan ja omia toimipisteitään kuin koko SSO:n johtamiskulttuuria. Valmennuksissa käsiteltiin mm. brändi-identiteetin rakentamista, asiakas- ja työntekijäkokemuksen vahvistamista, valmentavaa ja arvopohjaista johtamista, yhteiskehittelyä ja toimintamallien ketterää kehittämistä, psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomista sekä motivaation johtamista. Valmennusohjelman päätyttyä jokaisella pilottitoimipisteellä oli heidän oma Meidän juttunsa määriteltynä sekä konkreettinen suunnitelma sen hyödyntämisestä asiakaskokemuksen parantamiseksi. 

Syksyllä 2021 SSO:n ja Filosofian Akatemian kumppanuus jatkuu, kun kolme uutta Meidän juttu -valmennusohjelmaa käynnistyy. Tavoite on, että jokainen SSO:n esihenkilö käy valmennusohjelman läpi ja että vuonna 2022 Meidän Juttu on koko SSO:n läpileikkaava toimintamalli. 

“Meidän juttu on yhdessä tekemistä, oman kulttuurin ja identiteetin etsimistä. Filosofian Akatemia on ollut innostava kumppani tällä matkalla.”

Haluatko kuulla tarkemmin tästä tai vastaavista hankkeistamme? Ota yhteyttä Merjaan.

Lue myös

työ2030_logo

Oppimisen johtaminen osana Työ2030-hanketta

Oppimisen edistäminen yhteistyössä TYÖ2030-ohjelman kanssa

Satasote

Esihenkilöiden ja henkilöstön koulutuskokonaisuus

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.