Kolme etäjohtamisen elinehtoa

Mitä laadukas esimiestyö vaatii tekijältään etätyön muodoissa, suurten muutosten ja myllerrysten keskellä? Valmentaja ja johtamistaidon asiantuntija Peter Jung esittelee etäjohtajuuden kulmakiviä kuvaavan mallin, joka kertoo seikkaperäisesti, mitä hyvässä etäjohtamisessa on erityisesti otettava huomioon.

Kuuntele audio

Minulta kysyttiin viime viikolla aika spontaanisti: “Peter, mitkä sinun kokemuksesi mukaan ovat kolme tärkeintä seikkaa etäjohtamisessa?” Vastaukseni tuli hetken pohdinnan myötä aika helposti: luottamus, luottamus ja luottamus.

Etäjohtajuutta tarkemmin pohdittuani päädyin kehittelemään uuden JYLY LAAVA-mallin, jonka seuraavaksi teille avaan.

Jatkuva dialogi. Kuten johtamisessa yleensä, etenkin tässä hetkessä korostuvat erilaiset yhteydenpidon vaihtoehdot ja mallit. Elämme jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Jatketaan sitä nytkin, ehkä jopa tehostetaan mieluummin kuin höllätään. Etäisyys helposti vähentää vuorovaikutusta. Ihmiset kuitenkin kaipaavat toista ihmistä. Soita, käytä eri etäyhteyskanavia, kysele ja ole kiinnostunut. Käytä kameraa aina kun mahdollista, näy. Se inhimillistää keskustelun. Ole läsnä.

Yhteiset pelisäännöt. Edellä mainittu jatkuva dialogi vaatii rungon ympärilleen. Yhteistyö sujuu mukavammin, kun ensin sovitaan yhdessä muutamia pelisääntöjä. Sovittujen ja säännöllisten vuorovaikutushetkien rinnalle tarvitaan satunnaisia, irrallisia ja spontaaneja tapoja kohdata toinen/toiset. Anna tähän lupa. Vuorovaikutussopimus huomioi erilaiset odotukset, tavat ja ihmiset yksilöinä. Näin siitä muodostuu yhteinen.

Lähelle. Nyt ollaan yllättävästä tilanteesta johtuen jouduttu kauas ihmisistä. Pyri etäjohtamisessakin lähelle. Mieti jokaiselle sopivat keinot. Käytä apuna sovittuja yhteisiä pelisääntöjä ja eri tapoja olla yhteyksissä eri asioissa. Miten dialogia pidetään yllä? Luotte tällä tunteen siitä, että ihmisistä välitetään ja että on joku, jonka puoleen kääntyä. Älä jätä ketään yksin, äläkä jättäydy yksin.

Yhteisöllisyys. Rakenna yhteisöllisyyttä, vaikka välissä saattaa olla paljonkin kilometrejä. Olemme tässä yhdessä ja yhdessä tästä selviämme. Yhteisöllisyydentunne on tutkitusti tärkeä motivaatio- ja voimavaratekijä ja tällä hetkellä siihen pitäisi kiinnittää aivan erityistä huomiota. Jos yhteisöllisyydestä huolehtiminen jätetään retuperääle, yhteenkuuluvuudentunteeseen muodostuu säröjä ja kuiluja, joiden kiinni kurominen myöhemmin on haastavaa. Tuettuina vahvistamme olemassa olevaa ja luomme me-henkeä.

Voidaksemme puhua toimivasta etäjohtamisesta, on sen kaikkein tärkein ainesosa luottamus, luottamus ja vielä kerran luottamus.

Luottamus. Etäjohtamisen kaikkein tärkein ainesosa on luottamus, luottamus ja vielä kerran luottamus. Ilman tätä mikään ei liiku tai toimi. Luottamus on toimivien tiimien elinehto. Samalla voidaan puhua psykologisesta turvasta, jonka yritys, tiimi tai ihmiset ympärilleen rakentavat. Menestyjät erottuvat siitä, että luottamusta on tietoisesti rakennettu. Luotatko, että jokainen pyrkii parhaimpaansa vai epäiletkö sitä? Luottamus on kaksisuuntaista. Luotatko tiimiläisiin ja heidän kykyynsä saada asioita aikaiseksi ja luottavatko tiimiläiset sinun ymmärrykseesi ja tukevatko he sinua tarvittaessa? Myös tiimiläisten keskinäinen luottamus on tärkeää. Miten sitä ylläpitää? Tarvitaan epävirallisia foorumeita, joilla jakaa tarpeellisia asioita, omia ajatuksia ja tuntemuksia. Myös haasteet ja onnistumisten jakaminen hitsaavat yhteen.

Arvostus. Arvostus toimii hyvin luottamuksen aisaparina. Arvostaminen edellyttää toisten ihmisten tuntemista, tietoa ihmisten osaamis- ja vahvuusalueista sekä persoonallisista inhimillisistä piirteistä.Tiedetään ja hyväksytään toisten tavat toimia. Arvostus ei tarkoita sitä, että ollaan samaa mieltä kaikesta, vaan se on enemmänkin tilan antamista toiselle ja luottamista hänen ammattitaitoonsa. Voit arvostaa toista ihmisenä ja työntekijänä. Myös etänä.

Avoimuus. Kun taustalla on jo luottamus ja arvostus, niin avoimuus täydentää näitä kahta loistavasti. Miten lisätään läpinäkyvyyttä kaikkeen tekemiseen, etenkin tässä tilanteessa? Älä jätä ketään pimentoon. Kaikkien on tiedettävä suunta koko ajan. Nyt olisi hyvä viestiä yksinkertaisesti, usein  ja selkeästi. Luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin vallitessa ihmiset ovat huomattavasti valmiimpia jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan sekä välittämään tietoa muiden saataville. Näin edistetään yhteistä onnistumista.

Välitä. Olemme nyt paljon yksin tai ainakin elämänpiirimme on kaventunut huomattavasti entisestä, joten kaikki edellä mainittu voi osaltaan auttaa luomaan ihmisille turvallista, luottamuksellista ilmapiiriä, jossa on hyvä olla. Voimme onnellistaa heitä luomalla oikeat tavat lähestyä yksilöllisesti ja kysyä heidän tarpeitaan. Miten voin auttaa sinua? 

Anna tilaa. Anna tilaa kasvaa, anna tilaa ottaa vastuuta, anna tilaa tehdä myös virheitä, jättämättä ketään yksin. Tämä vaatii johtamisherkkyyttä ja hyvää tiimiläisten tuntemusta. Luottamalla ja antamalla tilaa teet heille suuren palveluksen, jota he myöhemmin arvostavat.

Osa meistä sai toivomansa ja osa pelkäämänsä sysäyksen etämaailmaan korona-kriisin myötä. Vanhat hierarkkiset organisaatiot, joissa autoritäärinen johtaminen on ollut vieläkin pop, ovat nyt ja etenkin tulevaisuudessa isossa pulassa. Työntekemisen evoluutio otti tässä boostispurtin ja johdon omiin käsiinsä.

“Me olemme se muutos, jota olemme odottaneet”, sanoi Barack Obama. Kriisi koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, väkevästi tai miedosti.

Luota ja välitä äläkä jätä ketään yksin.


Lue myös

Frank Martela kirjoittaa viikon blogikirjoituksessa vallankumouksen siemenistä, joita kevään etätyöpakko on viljellyt suomalaiseen työkulttuuriin.

Frank Martela kirjoittaa viikon blogikirjoituksessa vallankumouksen siemenistä, joita kevään etätyöpakko on viljellyt suomalaiseen työkulttuuriin.

Poikkeustila paljastaa sen millä on oikeasti merkitystä

Mitä koronakriisi on paljastanut meille työstä ja elämästä? Yhteiskunnallisista kannanotoistaan tunnettu tutkija-valmentajamme Reima Launonen antaa kunnianosoituksen ammattiryhmille, jotka mahdollistavat yhteiskuntamme toimivuuden pandemian keskellä.

Hybridijohtamisen valmennus esihenkilöille

Valmennuksessa käsittelemme hybridityössä huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan esihenkilötyötä uudessa tilanteessa.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.