Mitä myötätunto on?

Mitä myötätunto merkitsee blogi

11.–12. tammikuuta Helsingin yliopisto ja TEKES järjestivät CoPassion-seminaarin, joka käsitteli myötätuntoa työelämässä. Päätimme kysyä seminaarin vierailta, mitä myötätunto merkitsee heille.

@youtube


Lue myös

Taru kahvihuoneen kuninkaasta blogi

Taru kahvihuoneen kuninkaasta ja aktiivisesta työhyvinvoinnista

Reima Launonen

Luota ja saavutat enemmän blogi

Luottamus on kilpailuetu

Sami Paju

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.