Barona Group logo Barona Group

Sisäisen motivaation johtaminen – rohkeiden yritysten esimiehet

Barona Group on viime vuosina kasvanut voimakkaasti mm. kunnianhimoisten tavoitteiden, avoimen kommunikaatiokulttuurin ja matalan organisaatiohierarkiansa ansiosta. Konsernin tavoitteena oli uusi johtamisfilosofia, joka ohjaisi olemassa olevaa esimiestyötä vastaamaan entistä paremmin voimakkaasti kasvavan konsernin haasteita sekä toimialan tulevia muutoksia.

Baronan ja Filosofian Akatemia Oy:n näkemys uudesta johtamisfilosofiasta oli yhtenäinen: keskeistä Baronan menestyksen kannalta on sisäisesti motivoiva ja rohkea esimiestyö. Se tarkoittaa esimiesten rohkeutta ajatella isosti sekä uskallusta vaatia ihmisiltä omistautumista ja itsensä toteuttamista työssä. Rohkeutta puhua vaikeistakin asioista ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat ylittää itsensä.

Rohkean, sisäisesti motivoivan esimiestyön kehittämisen lisäksi yhteistyön tavoitteena oli yhtenäistää ajattelua Barona Groupin sisällä. Valmennusten perustana toimi sisäisen motivaation viitekehyksen lisäksi Baronalla juuri valmistunut parasta mahdollista työyhteisöä kuvaava sarja teesejä. Yhteisen ajattelun ja dialogin seurauksena syntyi sisäisen motivaation johtamisen valmennuskokonaisuus nimeltä Rohkeiden yritysten esimiesvalmennus.

Lue myös

Clear Channel logo

Clear Channel

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

PostNord logo

PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.

Tunnetyötaidot

Tunneäly tulevaisuuden työn avaintaitona

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä sekä omia, että toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.