Barona Group logo Barona Group

Sisäisen motivaation johtaminen – jatkuva esimiesvalmennus

Filosofian Akatemia on toiminut Barona Groupin esimiesvalmennuskumppanina vuodesta 2016 lähtien. Yhteistyön tavoitteena on uudenlainen johtamisfilosofia, joka ohjaa sisäisesti motivoivaan ja rohkeaan esimiestyöhön. Tällä pyritään vastaamaan entistä paremmin voimakkaasti kasvavan konsernin haasteita sekä toimialan tulevia muutoksia.

Uudenlainen esimiestyö tarkoittaa esimiesten rohkeutta ajatella isosti sekä uskallusta vaatia ihmisiltä omistautumista ja itsensä toteuttamista työssä. Rohkeutta puhua vaikeistakin asioista ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat ylittää itsensä. Lisäksi valmennusten tavoitteena on yhtenäistää ajattelua ja johtamista Barona Groupin sisällä.

Valmennusten perustana toimii sisäisen motivaation viitekehyksen lisäksi Baronan oma, parasta mahdollista työyhteisöä kuvaava sarja teesejä. Yhteisen ajattelun ja dialogin seurauksena on syntynyt sisäisen motivaation ja valmentavan johtamisen valmennuskokonaisuus nimeltä Rohkeiden yritysten esimiesvalmennus. Valmennus koostuu alkutilaisuudesta, kolmesta lähipäivästä sekä “jälkilöylyistä” eli päätöstilaisuudesta, ja kokonaisuus kestää kahdeksan kuukautta.

Valmennuksen on käynyt vuosina 2016-2020 läpi kuusi esimiesryhmää, ja seitsemäs on tällä hetkellä käynnissä. Erään ryhmän tunnelmia päätöstilaisuudesta voi katsoa alla olevalta videolta. Valmennuksen tuloksena Filosofian Akatemia tuottaa osallistujille teesikirjat, joihin kootaan valmennuksen aikana kirkastetut baronalaisen esimiestyön teesit.

Lue myös

Clear Channel logo

Clear Channel

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

PostNord logo

PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.