PostNord logo PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

PostNord Oy valitsi Filosofian Akatemia Oy:n pääyhteistyökumppanikseen toteuttamaan yhtiön sisäistä Talent-ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena oli sekä tarjota yksilöille kehittymismahdollisuuksia että luoda ryhmä talon sisäisiä muutosagentteja. Yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita olivat osallistujien kehitysosaamisen kasvattaminen sekä yrityksen asiakaskokemuksen parantaminen.

Yhteistyö Talent-ohjelmassa koostui kahden viikon välein pidetyistä työpajoista vuoden 2017 ajan. Ensimmäisellä jaksolla työpajojen aiheita olivat mm. kehitysmetodit, asiakasymmärrys, ongelmien tunnistaminen, ratkaisujen ideointi, kokeilut, iteratiivinen kehittäminen ja opitun reflektointi. Työpajoissa hahmotettiin muun muassa, mitä asiakaskokemus PostNordin kontekstissa tarkoittaa, mitkä tekijät siihen vaikuttavat, mitkä ovat oleellisimmat kehityskohteet ja millä konkreettisilla kokeiluilla asiakaskokemusta lähdetään parantamaan.

Toisella jaksolla huomio siirtyi osallistujien oman työn kehittämiseen. Ennen työpajojen alkua osallistujille suoritettiin Filosofian Akatemia Oy:n Virtaus-mittaus, jolla selvitettiin mm. osallistujien hallinnantunnetta sekä kokemusta työn sujuvuudesta. Työpajoissa kehitettiin kokeiluja osallistujien työtapojen ja -välineiden parantamiseen, ja aiheina käsiteltiin mm. toiminnan muuttamisen psykologiaa, työn imua, tehtävänhallintaa, työn suunnittelun metodeja, keskittymistä tukevia työtapoja ja työympäristön muokkausta.

Työpajojen jälkeen suoritetussa seurantamittauksessa kävi ilmi, että osallistujien työtavat ja -käytännöt sekä työn sujuvuus olivat ohjelman aikana kehittyneet merkittävästi positiivisempaan suuntaan, ja koettu kiire ja ylikuormitus työssä olivat vähentyneet lähtötasosta huomattavasti.

“Filosofian Akatemian valmennukset ovat inspiroineet ja motivoineet monia meidän yrityksessämme. On hienoa, että heidän avullaan olemme rakentaneet ympäristön, jossa voidaan katsoa asioita eri perspektiivistä, kokeilla uutta, kyseenalaistaa ja esittää innovatiivisia ideoita.” — Nadezda Halkola, HR Specialist

Muutos alkaa tästä!

Lue myös

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Kulttuurinmuutos 3500 työntekijän organisaatiossa

Clear Channel logo

Clear Channel

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.