PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

PostNord Oy valitsi Filosofian Akatemian pääyhteistyökumppanikseen toteuttamaan yhtiön sisäistä Talent-ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena oli sekä tarjota yksilöille kehittymismahdollisuuksia että luoda ryhmä talon sisäisiä muutosagentteja. Yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita olivat osallistujien kehitysosaamisen kasvattaminen sekä yrityksen asiakaskokemuksen parantaminen.

Yhteistyö Talent-ohjelmassa koostui kahden viikon välein pidetyistä työpajoista vuoden 2017 ajan. Ensimmäisellä jaksolla työpajojen aiheita olivat mm. kehitysmetodit, asiakasymmärrys, ongelmien tunnistaminen, ratkaisujen ideointi, kokeilut, iteratiivinen kehittäminen ja opitun reflektointi. Työpajoissa hahmotettiin muun muassa, mitä asiakaskokemus PostNordin kontekstissa tarkoittaa, mitkä tekijät siihen vaikuttavat, mitkä ovat oleellisimmat kehityskohteet ja millä konkreettisilla kokeiluilla asiakaskokemusta lähdetään parantamaan.

Toisella jaksolla huomio siirtyi osallistujien oman työn kehittämiseen. Ennen työpajojen alkua osallistujille suoritettiin Filosofian Akatemia Oy:n Virtaus-mittaus, jolla selvitettiin mm. osallistujien hallinnantunnetta sekä kokemusta työn sujuvuudesta. Työpajoissa kehitettiin kokeiluja osallistujien työtapojen ja -välineiden parantamiseen, ja aiheina käsiteltiin mm. toiminnan muuttamisen psykologiaa, työn imua, tehtävänhallintaa, työn suunnittelun metodeja, keskittymistä tukevia työtapoja ja työympäristön muokkausta.

Työpajojen jälkeen suoritetussa seurantamittauksessa kävi ilmi, että osallistujien työtavat ja -käytännöt sekä työn sujuvuus olivat ohjelman aikana kehittyneet merkittävästi positiivisempaan suuntaan, ja koettu kiire ja ylikuormitus työssä olivat vähentyneet lähtötasosta huomattavasti.

Ohjelman jälkeen Filosofian Akatemia jatkoi Postnordin valmennuskumppanina sisäisen motivaation johtamisen teemasta.

“Filosofian Akatemian valmennukset ovat inspiroineet ja motivoineet monia meidän yrityksessämme. On hienoa, että heidän avullaan olemme rakentaneet ympäristön, jossa voidaan katsoa asioita eri perspektiivistä, kokeilla uutta, kyseenalaistaa ja esittää innovatiivisia ideoita.”

Nadezda Halkola, HR Specialist

Haluatko kuulla tarkemmin tästä tai vastaavista hankkeistamme? Ota yhteyttä Merjaan.

Lue myös

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Kulttuurinmuutos 3500 työntekijän organisaatiossa

Clear Channel

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.