Leading Passion

Leading Passion -hankkeessa tehtiin monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä.

Hanke yhdisti eri tieteiden tutkimusperinteitä (johtaminen, tuotantotalous, psykologia, filosofia, kasvatustieteet) ja teoreettisessa viitekehyksessään useita työmotivaatioteorioita (työn imu, intohimo työssä, sisäinen motivaatio, toimijuus) sekä peilasi niitä nuorten odotuksiin työstä. Leading Passion -hanke keräsi ja käsitteli laadullista aineistoa ja teki suoria interventioita tuottaen näin ilmiön ymmärtämiseen ja kehittämiseen tarvittavaa syvällistä tietoa. Hankkeen löydösten pohjalta tuotettiin Ihan intona! : miten innostusta johdetaan -kirja, jossa kerrotaan, miten sekä esimiehet että työntekijät voivat edistää innostuksen ruokkimista organisaatioissa.

Yksi hankkeessa mukana olleista yrityksistä oli Clear Channel Suomi Oy, jonka kanssa tehdystä yhteistyöstä voit lukea täältä.

Hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hankkeessa tutkijoina Filosofian Akatemialta olivat Reima LaunonenFrank MartelaMaria RuotsalainenTuukka Kostamo ja Iida Mäkikallio.

Lue myös

Co-Passion

Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushankkeessa selvitettiin, ovatko myötätuntoiset työpaikat hyvinvoivia työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Työn mielekkyyden vahvistaminen kemianteollisuuden työpaikoilla

Kemianteollisuus-hankkeen tavoitteena oli sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden tuotannon työpaikoilla.

Lähijohtaminen etäelämässä

Valmennuksessa käsittelemme etätyöaikana huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan lähijohtamista uudessa tilanteessa.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.