Työn mielekkyyden vahvistaminen kemianteollisuuden työpaikoilla

Kemianteollisuus-hankkeen tavoitteena oli sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden tuotannon työpaikoilla.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa sisäistä motivaatiota koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa käytännönläheistä ja helposti sovellettavaa tietoa yritysten tuotantohenkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseen. Lisäksi hankkeen avulla haluttiin lisätä mukana olevien yritysten välistä vuorovaikutusta, vahvistaa keskinäistä oppimista ja jakaa hyviä käytäntöjä tuotantotyön hyvinvoinnin kehittämisessä. Yrityksissä tavoitteina oli lisätä henkilöstön aloitteellisuutta ja aktiivisuutta yrityksen toiminnan ja oman hyvinvoinnin kehittämisessä sekä parantaa toiminnan tuottavuutta henkilöstön sisäisen motivaation kehittämisen avulla.

Hankkeessa toteutettiin ensin sisäisen motivaation mittaus kuudella kemianteollisuuden tuotannon työpaikalla. Mittauksen avulla nähtiin, mitä kullakin työpaikalla kannattaisi lähteä kehittämään työn mielekkyyden ja sisäisen motivaation tukemiseksi. Kehitystyössä yhdistettiin sisäisen motivaation viitekehys lean-periaatteisiin ja kokeilemalla kehittämisen lähestymistapaan. Työpajojen avulla luotiin uusia sisäistä motivaatiota tukevia toimintatapoja. Sisäisen motivaation tason toistomittaukset on toteutettu useissa yrityksissä ja muutokset sisäisen motivaation tasossa ovat olleet huomattavia.

Hankkeessa syntyneiden kokemusten pohjalta tuotettiin Paremman työn opas, joka esittelee esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla hyviksi havaittuja keinoja parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sisäistä motivaatiota.

Hanke toteuttiin vuonna 2016 ja siinä olivat mukana Filosofian Akatemialta Karoliina JarenkoTapani Riekki ja Maria Ruotsalainen.

Lue myös

Leading Passion

Leading Passion -hankkeessa tehtiin monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä.

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen tavoite oli selvittää, miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllistäjä.

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.