Itseohjautuvuus on mahdoton ideaali joka ei koskaan toteudu reaalimaailmassa

Frank Martela kirjoittaa, että täydellistä itseohjautuvuutta ei ole olemassa. ”Itseohjautuva” organisaatio on vain organisaatio, jossa painopiste on perinteistä yritystä enemmän yhdessäohjautuvuudessa eikä hierarkkisuudessa.

Kuuntele audio

En ole tavannut vielä yhtäkään yritysjohtajaa, joka tosissaan väittäisi, että hänen johtamansa yritys olisi itseohjautuva. Kiinnostavasti juuri ne johtajat, joiden yritykset meille suurelle yleisölle esittäytyvät itseohjautuvuuden malliesimerkkeinä, tyypillisesti korostavat, miten heilläkin on tiettyjä hierarkkisia rakenteita ja itseohjautuvuutta rajoittavia sääntöjä ja käytänteitä.
 
Täydellinen itseohjautuvuus on ideaali, jota yksikään yritys ei tule koskaan saavuttamaan. Mutta toisaalta niin on myös täydellinen byrokraattisuus ja hierarkkisuus.
 
Kaikki tosielämän organisaatiot ovat jonkinlainen sekoitus useampaa toimintalogiikkaa:

yhteisöllisyyttä, jossa ihmiset kokevat, että heistä välitetään ja haluavat auttaa niitä, joista välittävät

markkinaehtoisuutta, jossa ihmiset tekevät vain sitä, mistä heitä rahallisesti tai muuten palkitaan

hierarkkisuutta, jossa ihmiset tekevät sitä, mitä ylempänä olevat käskevät heidän tehdä ja

yhdessäohjautuvuutta, jossa ihmiset yhdessä pyrkivät edistämään jotakin itselleen tärkeätä päämäärää.

Joissakin organisaatioissa painopiste on enemmän toisissa toimintalogiikoissa kuin toisissa, mutta kaikki ovat jossakin määrin läsnä jokaisessa organisaatiossa. ”Itseohjautuva” organisaatio on oikeastaan vain organisaatio, jossa painopiste on perinteistä yritystä enemmän yhdessäohjautuvuudessa eikä hierarkkisuudessa.

Kaikki tosielämän organisaatiot ovat jonkinlainen sekoitus useampaa toimintalogiikkaa.

Yrityksen rakenne koostuu niistä säännöistä, valtasuhteista, järjestelmistä ja vakiintuneista käytännöistä, joilla yhteinen toiminta on järjestetty. Yhden pöydän ympärille mahtuva porukka voi toimia ilman julkilausuttuja rakenteita, mutta kun porukan määrä kasvaa yli viidenkymmenen, sadanviidenkymmenen tai viidensadan, niin tarvitaan yhä enemmän rakenteita. Ilman niitä toiminta puuroutuu ja muuttuu anarkistiseksi sekoiluksi, jossa ei saada mitään aikaan.
 
Mutta siinä missä kasvavan organisaation rakenteiden tarvetta on perinteisesti ratkottu lisäämällä hierarkkisuutta ja kontrollia, itseohjautuvuuden varaan vannovat yritykset ratkovat näitä samoja ongelmia vahvistamalla tiedonkulkua, koordinaation takaavia järjestelmiä sekä yksilöiden ja tiimien päätöksentekotaitoa. Minimum viable structure eli pienin riittävä rakenne -ajattelu, jossa pyritään etsimään vähiten rajoittava mutta riittävän toimintakyvyn takaava rakenne, on tällaisen organisaatiosuunnittelun keskiössä. Pyritään tunnistamaan niitä ongelmia, joita kasvava ihmismäärä synnyttää. Ja sitten kokeilemalla etsitään toimivia ratkaisuja, jotka rajoittavat ihmisten autonomiaa mahdollisimman vähän mutta ratkovat silti käsillä olevat ongelmat. Kaikkein idealistisimmissakin organisaatioissa nämä ratkaisut tuottavat tietyn määrän hierarkiaa. Tämä on hyvä, koska ilman tätä näkyväksi tehtyä virallista hierarkiaa ongelmat tulisivat ratkaistuksi näkymättömällä epävirallisella hierarkialla.
 
En siis usko täydelliseen itseohjautuvuuteen. Samalla kuitenkin uskon, että valtaosa yrityksistä hukkaa ison osan ihmisten potentiaalista tukahduttamalla heidän oma-aloitteisuutensa liiallisella kontrollilla, säännöillä ja tarpeella hyväksyttää päätökset esimiehellä. Tuoreille ja kasvaville yrityksille suositan pienin riittävä rakenne -henkistä kokeilukulttuuria. Vakiintuneille yrityksille vuorostaan uskallusta kokeilla autonomian ja vapauden lisäämistä organisaation eri osastoilla ja tätä kautta pikku hiljaa parhaiden itseohjautuvuutta tukevien rakenteiden ja käytänteiden levittämistä koko organisaatioon.


Frank Martela (FT) on Filosofian Akatemian tutkija–valmentaja ja rohkea keskustelija, joka tutkii myötätuntoa ja hyvää elämää. Kun moni etsii työkavereiden hyväksyntää, rahaa tai muita ulkoisia palkkioita, Frank valmentaa ihmisiä tunnistamaan sisäisen motivaationsa, toteuttamaan itseään paremmin ja elämään hyvää elämää.

Lue myös

Millaisen ihmiskäsityksen varaan organisaationne rakentuu?

Ihmiskäsitys on itsensä toteuttava ennuste: vain sisäisen motivaation varaan rakennettu organisaatio luo itseohjautuvia ihmisiä.

Mistäs tänään riideltäisiin vai olisiko aika sopia?

Miten paljon asioita voitaisiin kehittää, kun ensin erimielisyydet pystyttäisiin selvittämään rakentavasti ihmisten tunteita kunnioittaen?

Itseohjautuvuusseminaari

7 askelta kohti itseohjautuvuutta

Tuukka Kostamo keräsi listan itseohjautuvuuden edellytyksistä. Pointit nostettiin esiin 31.5. järjestämässämme Itseohjautuvuus-kirjan julkkariseminaarissa.

Itseohjautuvuuden pimeä puoli blogi

Itseohjautuvuuden pimeä puoli: kun vapaudesta muodostuu vankila

Sopivaa tai haluttua käyttäytymistä ei saavuteta valvonnalla, kyttäämisellä tai perinteisellä kontrollilla, vaan tietynlaisella implisiittisellä ryhmäkurilla.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.