Neljä kuukautta toimitusjohtajattomuutta – miten meillä menee?

Filosofian Akatemialla siirryttiin syyskuussa toimitusjohtajattomaan malliin, jossa perinteisesti toimitusjohtajalle kuuluvia tehtäviä hoitaa yhteisöstä valittu johtokolmikko. Johtokolmikkoon eli Trioon valittu Minna Janhonen avaa kirjoituksessaan millaiseksi Trion toiminta on muodostunut kuluneiden kuukausien aikana ja kuinka uusi malli on toiminut.

jaetun johtajuuden malli

Siirryimme syyskuun alussa toimitusjohtajattomaan toimintamalliin. Näin vuoden vaihtuessa olemme eläneet uudessa jaetun johtajuuden mallissa neljä kuukautta, ja on oikein hyvä hetki vähän reflektoida alkutaivalta.  En keskity tässä blogissa niinkään siihen, mitä olemme tehneet ja saaneet aikaan, vaan miten olemme asioita tehneet. Millaiseksi johtokolmikon – eli Trion – toiminta on muotoutunut? Tunnistan toiminnassamme kolme päätekijää, jotka muodostavat yhteisen toimintamme ytimen.

  1. Säännölliset tapaamiset ja yhteinen vastuun kanto. Olemme kokoontuneet yhteen kasvotusten vähintään puolen päivän ajan joka viikko. Tapaamisten välissä olemme tarpeen mukaan viestineet slackin kautta tai puhelimitse. Kynnys ottaa yhteyttä on todella matala, ja mieluummin kysymme toistemme mielipidettä ihan pienissäkin hallinnollisissa asioissa kuin että teemme mitään ratkaisuja yksin. Tavoitteenamme on, ettei mikään firman asia olisi vain yhden ihmisen takana. Tästä esimerkkinä viikkotapaamisessa käymme läpi mm. kaikki henkilöstöön liittyvät ajankohtaiset asiat. Emme ole jakaneet vastuita Trion kesken siten, että jollain olisi kaikki henkilöstöön liittyvä asiat tehtävänään, vaan teemme näitä yhdessä. Tilanteissa, joissa olemme halunneet jutella suoraan ihmisten kanssa, olemme sopineet yhdessä kuka on kehenkin yhteydessä. Ja seuraavalla kerralla olemme jakaneet ihmiset toisin. Olemme halunneet, että jokainen pitää läheisen yhteyden jokaiseen yhteisön jäseneen. Uskomme, että yhteinen vastuu vähentää asioiden henkilösidonnaisuutta, mikä taas helpottaa asioiden sujuvuutta kokonaisuuden kannalta. 
  1. Samalla puolella oleminen. Kaikki pöydällämme olleet ratkottavat asiat eivät ole olleet helppoja. Olemme tuoneet omat mielipiteemme rehellisesti ja avoimesti esille.  Emme ole olleet kaikesta samaa mieltä, mutta olemme suhtautuneet toistemme ajatuksiin ja ideoihin arvostavasti ja uteliaasti. Uskallamme antaa periksi omasta tahdostamme jos jonkun toisen ajatus on yhteisen tavoitteemme – eli Filosofian Akatemian menestyksen kytkettynä henkilöstön hyvinvointiin – näkökulmasta parempi. Tuskin tarvitsee edes todeta, että psykologisen turvallisuuden tila Triossamme on korkea.
  1. Avoimuus, läpinäkyvyys ja jatkuva palaute yhteisöltä. Slackbot kysyy viikoittain yhteisöltä, miten jaetun johtajuuden malli meillä on lähtenyt toimimaan. Kyselyssä annetaan siis Trion toimintaa laajemmin palautetta koko organisaatiomme yhteisöohjautuvan toimintatavan sujumiselle. Pieni yhteisö kun olemme, niin palautetta saa ja ideointia tapahtuu usein myös kasvokkain, osana asiakastyöhön liittyvää vuorovaikutusta. Tämän lisäksi järjestämme kerran kuussa koko yhteisölle tilaisuuden, jossa käymme lävitse talousasioita ja myynnin tilannetta. Voin rehellisesti sanoa, ettei yksikään meitä yhteisesti koskeva numero tai euro ole yhteisöltämme piilossa – oli se sitten kassaan kotiutettu tai ennustettu. Tämä on lisännyt koko yhteisön ymmärrystä siitä, mistä sitä rahaa oikein tulee ja mihin sitä menee – ja mitä itse voin tehdä, jotta balanssi säilyy. Myös käynnissä oleva strategiaprosessi noudattaa samaa koko yhteisön yhdessä tekemisen ajatusta. Tammikuumme alkaa yhteisellä strategian jatkotyöstöllä. Tuloksista kirjoittelemme varmasti lisää tuonnempana.

On todella iso ja merkityksellinen asia, että haastavissakin tilanteissa ollaan pystytty tarpomaan koko yhteisön kanssa yhdessä eteenpäin.

Voin kyllä todeta, että Triomme on onnistunut tähän mennessä tehtävässään oikein hyvin. Tämä ei tietenkään olisi ollut mahdollista ilman yhteisöltä ja hallitukselta saamaamme tukea ja luottamusta. Henkilökohtaisesti nämä neljä kuukautta ovat olleet hyvin antoisia, olen oppinut paljon uutta sekä yritystoiminnan pyörittämisestä että itsestäni. On todella iso ja merkityksellinen asia, että haastavissakin tilanteissa ollaan pystytty tarpomaan koko yhteisön kanssa yhdessä eteenpäin. Ilolla ja mielenkiinnolla odotan, mitä tämä vuosi tuo tullessaan!


Lue myös

vuorovaikutus

Älä anna hyvän riidan mennä hukkaan – miten keskustellaan kuin aikuinen aikuiselle haastavassa tilanteessa

Oletko huomannut joskus riitatilanteessa puhuvasi toiselle kuin vanhempi lapselle, joka ei täysin kykene ymmärtämään asioita tai olemaan vastuullinen toimistaan? Riitatilanteissa voidaan helposti joutua tilanteeseen, jossa kumpikin kokee olevansa oikeassa ja toisen olevan väärässä. Tällainen vuorovaikutus ei tietenkään vie riitatilannetta rakentavaan suuntaan. Reima Launonen kertoo blogissaan miten voi pyrkiä hyvään vuorovaikutukseen riitatilanteissa, ja kuinka voit toimia kuin aikuinen hankalissa tilanteissa.

työuupumus

Johdetaanko teillä työtä määrä vai laatu edellä?

Kova työnteko ja ahkeruus ovat kansallishyveitämme, ja suuri osa meistä on kasvatettu arvostamaan kovaa työntekoa. Nykypäivänä suuri osa tekee kuitenkin tuottavan työn sijaan tietotyötä, jossa tavoitteena ei ole maksimoida tuotosta vaan laatu ja vaikuttavuus.

Lassi ja Petsku

Inhimillinen johtaminen – tarina johtajasta sen sisällä

Empatia, merkityksellisyys, vapaus, ihmisten osallistaminen, arvotus, tasapuolisuus, kuuntelu niin että oikeasti kuulet ja yksilön kohtaaminen arjessa ovat inhimillisen johtamisen peruspilareita. Nämä ajatukset tulevat inhimilliseltä johtajalta, joka puhuu avoimesti sen puolesta, kuitenkin huomioiden, että yrityksellä on omat “kovat” tavoitteeensa ja puolensa.

Jalostus - kokeilu - draivi

Valmennus: Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.