Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Valmentavan johtamisen ja yhteisö-
ohjautuvuuden kehittäminen

Soite käynnisti helmikuussa 2021 koko organisaation kattavan Soite 2.0 -valmennusohjelman Filosofian Akatemia kehityskumppaninaan. Valmennuksen tavoitteena oli valmentavan johtamisen ja työyhteisöjen yhteisöohjautuvuuden kehittäminen. Tätä kautta tavoiteltiin henkilöstön yhdessä tekemisen ja vastuunkannon vahvistumista, työn merkityksellisyyden kokemuksen kasvattamista sekä asiakkaiden saamien palvelujen paranemista.

Yhteistyöhön kuuluivat valmennukset johtoryhmälle, lähiesihenkilöille, sisäisille muutosvalmentajille sekä työyhteisöille. Soiten yli 200 lähiesihenkilöä valmennettiin neljässä ryhmässä, ja valmennuksissa käsiteltiin mm. valmentavaa johtamista, työntekijöiden motivaation tukemista ja tiimien yhteisöohjautuvuuden tukemista. Työntekijöiden valmennukset toteutettiin Filosofian Akatemian tuottamina videomuotoisina työpajoina, joiden fasilitoinnista vastasivat sisäiset muutosvalmentajat. Työpajoissa työyhteisöt saivat työkaluja mm. yhteisöohjautuvuuden vahvistamiseen ja jaettuun johtamiseen.

Osana valmennusohjelmaa kaikille Soiten työyhteisöille toteutettiin kaksi kertaa yhteisöohjautuvuus-mittaus, jolla paikannettiin muutoksen kannalta oleelliset kehityskohteet ja seurattiin kehityksen etenemistä. Mittauksen perusteella kehitystä on tapahtunut kaikilla yhteisöohjautuvuuden osa-alueilla, ja eritoten niissä yksiköissä, joissa videotyöpajat on aloitettu. Soite 2.0 -valmennusohjelman ajankohta oli helmi–joulukuu 2021, ja yhteistyö jatkuu edelleen vuonna 2022. Keväällä 2022 yhteistyöhön on kuulunut mm. muutosvalmentajien jatkovalmennuksia sekä kehityksen johtamisen tukemista muutoksen projektiryhmässä.

”Yhteistyön myötä olemme saaneet käynnistettyä matkan kohti yhteisöohjautuvaa organisaatiota. Matka on vasta alussa ja toimintakulttuurin muutos kohti valittua päämäärää tulee olemaan vuosien työ, mutta olemme saaneet Filosofian Akatemialta arvokasta tukea ja sparrausta eteenpäin pääsemiseksi, vaikka luonnollisesti matkalle kuuluvat myös ylämäet. Parasta on ollut nähdä mukaan lähteneiden työyksiköiden henkilöstön into oman työyhteisönsä kehittämiseen ja FA:n valmentamien muutosvalmentajien sitoutuminen muutosvalmentamiseen.”

Haluatko kuulla tarkemmin tästä tai vastaavista hankkeistamme? Ota yhteyttä Merjaan.

Lue myös

Suur-Seudun Osuuskauppa

Meidän juttu - 
valmennusohjelma esihenkilöille

työ2030_logo

Oppimisen johtaminen osana Työ2030-hanketta

Oppimisen edistäminen yhteistyössä TYÖ2030-ohjelman kanssa

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.