Blogi

Palautteesta palautevirtoihin

Kolmen blogitekstin viimeisessä osassa Villiam kertoo, millä tavalla informaatiovirrat ohjaavat päivittäistä toimintaamme, ja miten meidän tulisi hallinnoida informaatiovirtoja ohjataksemme ajatteluamme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Ihminen tekee aina päätöksiä sen tiedon perusteella, mitä hänellä on käytössään. Mitä tarkempaa, tuoreempaa ja mitä omaksuttavammassa muodossa tämä tieto on, sitä parempia päätöksiä henkilö pystyy tekemään. Työkontekstissa etenkin palaute eli informaatio siitä, […]

Lue artikkeli

Palautevirrat blogi

Palaute on itsessään arvotonta

Suomalaiset kokevat saavansa liian vähän palautetta työssään. Palaute on itsessään kuitenkin arvotonta. Villiam Virkkunen kertoo kolmen blogitekstin toisessa osassa, mikä tekee palautteesta laadukasta, ja mitä tulisi ottaa huomioon palautteen määrää lisätessä. On yleisesti tiedossa, että ihmiset kokevat saavansa liian vähän palautetta. Työterveyslaitoksen Jari Hakasen mukaan palaute on yksi työelämän tärkeimmistä asioista, ja sitä pantataan turhaan. […]

Lue artikkeli

Palaute ja strategia blogi

Palautteenanto on kuollut – mitä tulee seuraavaksi?

Palautteenanto formaattina on vanhentunut. Villiam Virkkunen kertoo kolmen blogitekstin sarjan ensimmäisessä osassa, miksi palautteenanto pitäisi lopettaa ja mitä sen tilalle tulee. Palautteenannon ongelma, lähtien jo itse termistä on, että palaute annetaan. Palaute on yksisuuntaista ja se annetaan valmiiksi tulkittuna ja paketoituna, usein hampurilaisen muotoon. Ongelmana tässä formaatissa on, että esimiehen informaatio on aina puutteellista – […]

Lue artikkeli

Palaute ja dialogi blogi

Kuka tahansa osaa nähdä virheet. Uskallatko tunnistaa sen, mikä toimii?

Ajattelumme ohjautuu lähes automaattisesti ongelmiin ja asioihin, jotka eivät toimi. Valmentajamme Miia Maijalan mukaan kukoistavassa, onnistumisia juhlivassa yrityskulttuurissa prosesseissa keskitytään positiivisiin poikkeamiin. Laadunhallintajärjestelmät ovat tärkeä osa työn arkea ja prosesseja monella toimialalla. Kansainvälisten laatustandardien avulla voidaan osoittaa tietty minimitaso, jolla yritys vähintään toimii. Standardien täyttymistä seurataan ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Sisäisessä auditoinnissa arvioidaan yrityksen toimintaa […]

Lue artikkeli

Positiiviset poikkeamat ja yrityskulttuuri blogi

Vahvuus­keskei­syys on nähty. Nyt kiinnos­tavat oppimis­unel­mat.

Uuden ajan organisaatioissa tulevaisuuden palvelutarjonta perustuu henkilöstön tämän päivän oppimisunelmille. Organisaatioiden kehittämisen seuraava askel on yhdistää sisäisen motivaation johtaminen, osaamisen kehittäminen ja organisaation uusiutumiskyky. Työn ja johtamisen kehittämisessä on jo pitkään puhuttu sisäisestä motivaatiosta. Työn mielekkyyttä on pyritty vahvistamaan mm. tukemalla merkityksellisyyden kokemusta ja päästämällä ihmisten vahvuudet paremmin esiin. Työstään innostuneiden ihmisten tiedetään olevan mm. […]

Lue artikkeli

Uusiutumiskyky ja oppimisunelmat blogi

What would Steve do? – Ido­li­sointi joh­tajuus­ajattelun ytimessä

Kuten viime viikon blogissa käsitelty ihailu yleisemminkin, perustuvat johtajakuvamme usein melko vajavaisiin mielikuviin johtajista. Valmentajamme Tuukka Kostamo tarkastelee johtajakuviemme piirteitä ja muistuttaa, että joskus on tarpeen pyrkiä näkemään niiden taakse. Viime viikon blogissa Reima Launonen pohti ihailun olemusta. Hän nosti esiin paitsi ihailun henkilökohtaisuuden (ihailun kohde paljastaa jotain meistä itsestämme), niin myös ihailun rajallisuuden (voimme […]

Lue artikkeli

Johtajakuvat ja idolisointi blogi

Ihailun anatomia – yleisesti ihailtavaa ei ole

Ihailu paljastaa aina jotain henkilökohtaista meistä, mutta voi johtaa helposti väärinymmärryksiin. Tutkija-valmentajamme Reima Launonen pohtii ihailun olemusta ja kertoo, mitä ihailusta tulisi tiedostaa. Ihailu paljastaa aina jotain henkilökohtaista meistä. Ihailemme toisissa ihmisissä heidän ominaisuuksiaan, arvojaan ja tekojaan – nämä kaikki ovat vahvasti tunteita herättäviä asioita. Kun kerromme, ketä ihailemme, teemme silloin kannanoton jonkin asian hyvyydestä […]

Lue artikkeli

Ihailun luonne blogi

7 vallan jakamista estävää uskomusta työelämästä

Työelämää ohjaavat uskomukset – olivat ne sitten totta tai tarua. Uskomukset vaikuttavat päätöksentekoon ja siihen, miten yhteinen toiminta organisaatioissa järjestetään. Villiam Virkkunen ja Perttu Salovaara listasivat seitsemän uskomusta, jotka tehokkaasti estävät vallan jakamista organisaatioissa. Uskomukset voivat olla totta tai tarua, mutta niiden keskeinen piirre on, että ihmiset toimivat niiden mukaan. Työelämän organisoinnin ajatellaan olevan rationaalista, […]

Lue artikkeli

Vallan jakaminen blogi

Leading Passion -hankkeen kuulumisia ja mietelmiä matkan varrelta

Intohimon ja innostuksen johtaminen työelämässä on haastavaa ja vaatii sitoutumista sekä pitkäjänteistä työtä. Tutkijamme Maria Ruotsalainen jakaa havaintoja Leading Passion -hankkeen matkan varrelta. Vuoden 2016 Filosofian Akatemia aloitti TEKESin rahoittaman yhteistyöhankkeen ”Leading passion: How to Create a Culture of Engagement” yhdessä Aalto-yliopiston ja Haaga-Helian kanssa. Hankkeessa on mukana myös neljä yhteistyöorganisaatiota: Clear Channel Suomi Oy, […]

Lue artikkeli

Intohimon johtaminen blogi

Luovuus on jo organisaati­ossasi – sytytätkö vai tukahdutatko sen?

Menestyäkseen kilpailussa organisaatioiden on pystyttävä jatkuvasti kehittymään, oppimaan ja luomaan uutta. Valmentajamme Miia Maijalan mukaan työntekijöiden luovuuden mahdollistaminen ja ruokkiminen onkin johtajien tärkeä tehtävä. Maailma muuttuu alati kiihtyvää vauhtia – teknologia kehittyy, globalisaatio muuttaa pelikenttää. Menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä organisaation on pysyttävä hereillä ja aktiivisesti muotoiltava tulevaisuutta. Peter Sengen uraauurtavan teoksen Fifth Disciplinen mukaan oppivat […]

Lue artikkeli

Luovuus ja organisaatiot blogi