(Työ)elämässä resilienssi ei koskaan ole pelkästään yksilön omilla harteilla

Resilienssi on elämänhallinnan ja uusiin tilanteisiin sopeutumisen kannalta tärkeä taito niin työelämässä, kun elämässä muutenkin. Pohjimmiltaan ihminen on kuitenkin yhteisöllinen olento, ja myös resilienssimme vahvistuu suhteessa toisiin ihmisiin. Yksilön selviytymisen sijaan työelämässä tarvitaan psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa muutoksiin reagoidaan sopeudutaan yhdessä tiiminä.

resilienssi

“Nyt haetaan työntekijöitä, joilla on vahva resilienssi”, uutisoi YLE taannoin, ja jatkaa “miten omasta resilienssistä ja eli kyvystä mukautua uusiin tilanteisiin ja kestää painetta kannattaa kertoa työhaastattelutilanteessa?” Jutussa kyky olla resilientti yhdistetään niin globaalin talouden muutoksiin kuin muutosjohtamiseen, teknologian kehitykseen, ammattien muutokseen, lisääntyvään tehokkuuteen, multitaskaamisen taitoon.

Yksilön resilienssillä eli kyvyllä sietää epävarmuutta ja muutostilainteita sekä sopeutua niihin on toki iso merkitys ylipäätään yleisenä elämänhallinnan taitona. Sillä, miten muutoksiin ja epävarmuuksiin suhtautuu – tuntuvatko ne lannistavilta ja luovatko ne toivottomuutta, vai löytyykö niiden takaa toisia mahdollisuuksia ja toivoa – on keskeistä selviämisen kannalta. 

Yhteiskuntamme korostaa yksilön selviytymistä. Tietynlaista sankarisuorittamista ihannoidaan meillä valtavasti, ja sen eetos – Suomalainen Sisu – on meissä vahva.

Yhteiskuntamme korostaa yksilön selviytymistä. Tietynlaista sankarisuorittamista ihannoidaan meillä valtavasti, ja sen eetos – Suomalainen Sisu – on meissä vahva. Pohjimmiltaan ihminen on kuitekin vahvasti yhteisöllinen olento (1), ja myös resilienssimme rakentuu ja vahvistuu suhteessa toisiin ihmisiin. Selviytymisen keinoja ja vaihtoehtoisia polkuja ei tarvitse rakentaa yksin. 

On enemmän harvinaista kuin tavallista, että työkokonaisuudet ovat sellaisia, että ihminen kykenee ne suorittamaan yksin. Koska työ on yhä enemmän keskinäisriippuvaista, ovat myös työssä eteen tulevat muutokset yhdessä kohdattuja – ja niistä selviydytään ennen muuta yhdessä. 

Hyvin toimivan tiimin perusominaisuuksien täyttyminen antaa yhteisön resilienssille hyvät lähtökohdat.

Yksilön ja yhteisön resilienssin välinen suhde vertautuu tiimin toiminnan lainalaisuuksiin. Hyvin toimivan tiimin perusominaisuuksien täyttyminen antaa yhteisön resilienssille hyvät lähtökohdat. Hyvin toimivassa tiimissä jokainen tietää oman roolinsa suhteessa tiimin yhteiseen tavoitteeseen. Tiimin jäsenet tuntevat toistensa työn ja voivat tarvittaessa paikata toistensa rooleja ja tehtäviä siten, että tiimin toiminta ei huomattavasti kärsi poissaoloista. Tiimin jäsenet tukevat toisiaan ja luottavat toisiinsa. 

Hyvin toimiva tiimi on psykologisesti turvallinen (2) – siellä on turvallista kysyä, kyseenalaistaa, epäonnistua ja olla eri mieltä. Olla muutoksesta innostunut ja pelätä sitä. Keskeistä on, että tällainen tiimi tukee toisiaan hankalan paikan tullen, ja rakentaa yhdessä tolkkua siitä, mitä muutos meille tarkoittaa yksilöinä ja yhteisönä. 

Se, että työelämässä vaaditaan työntekijöitä supersankareina selviytymään kaikesta siitä muutoksesta ja epävarmuudesta, jota ympäristö tarjoaa, on väärin. Kun luodaan kestävää työelämää, työyhteisön tehtävä on kohdata yhdessä muutokset, ja oppia, kasvaa ja vahvistua niistä. 

Lähteet:

  1. Itsemääräämisteorian (Ryan & Deci) mukaan yhteisöllisyys on yksi psykologisista perustarpeistamme kyvykkyyden ja autonomian ohella. Aihetta on paljon tutkinut ja siitä kirjoittanut Filosofian Akatemian perustajajäsen Frank Martela.
  2. Kannattaa perehtyä Amy Edmondsonin tutkimuksiin psykologisesta turvallisuudesta.

Lue myös

Johtamisen suunnannäytäjä

Sivistys on suomalaisen johtamisen vaiettu voimavara

Blogissaan TkT Peter Kenttä tarkastelee suomalaista johtamiskulttuuria ja sen keskeistä erityispiirrettä, sivistystä. Kenttä kertoo käynnissä olevasta tutkimusprojektistaan, miten sivistys on suomalaisen johtamisen vaiettu ja vajavaisesti hyödynnetty voimavara.

psykologinen turvallisuus

Psykologisen turvallisuuden haastavin puoli: vaikeat ongelmalliset asiat ja negatiivisuus

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä, tuoden esiin myös omia haasteita ja epäonnistumisia. Tapani pohtii blogissaan, kuinka psykologista turvallisuutta voidaan vaalia myäs vaikeiden tilanteiden keskellä, jotta tiimin on vaikeuksien kautta mahdollista kasvaa entistä yhtenäisemmäksi.

Organisaation resilienssin vahvistaminen: välineitä esihenkilöille ja johtoryhmille

Tukea muutoksen keskelle: resilienssivalmennus henkilöstölle

Valmennuksen myötä ymmärrätte, miksi muutos kuormittaa mieltämme. Lisäksi saatte vinkit siihen, kuinka voitte parantaa omaa muutoskyvykkyyttänne.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.