Karoliina Jarenko

Miksi sisäistä motivaatiota tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän?

Olemme paasanneet sisäisen motivaation merkityksen puolesta jo 15 vuotta. Vieläkö sitä pitää hokea? Kyllä vain pitää! Sisäisen motivaation merkitys työssä on tärkeämpi kuin koskaan. Olemme ennen näkemättömien haasteiden edessä: seuraavan 30 vuoden aikana meidän pitäisi keksiä uusi kestävämpi elämäntapa, uusia kestävämpiä bisnesmalleja ja mielellään myös uudenlaisia (talous)järjestelmiä, jotka hidastavat tuloerojen kasvua. Jos tämä tuntuu kaukaiselta, […]

Lue artikkeli

sisäinen motivaatio tulevaisuudessaSuomalaisuudesta kilpailuetua maailmalla

Suomalaisuudessa on paljon ominaisuuksia, joita tarvitaan tulevaisuuden organisaatioiden johtamisessa. Tästä soisi oltavan tietoisempia ja hyödynnettävän enemmän. Tässä blogissa kirjoitan ainutlaatuisesta suomalaisesta pääomasta, joka antaa meille kilpailuetua maailmalla, jos vain olemme siitä tietoisia.

Lue artikkeliKetterässä oppimisessa tavoitteena ei ole oppiminen

Ketterä oppiminen, jatkuva oppiminen, osaamisen johtaminen… Oppimisen vallankumousta koskevassa keskustelussa leijailee joukko termejä, joita käytetään päällekkäin ja sisäkkäin lähes sattumanvaraisesti. Sekoittamalla elinikäisen oppimisen ja ketterän oppimisen toisiinsa voidaan kuitenkin saada paljon hallaa aikaan. Mitä siis on ketterä oppiminen ja miten sitä johdetaan? Karoliina Jarenko kertoo.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Keskustelu koulutuksista on turhaa – tarvitaan työssäoppimisen vallankumous

Työssäoppimisesta ja oppivista organisaatioista puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta keskustelu tuntuu keskittyvän suurimmaksi osaksi koulutuksiin. Jatkuva oppiminen ei kuitenkaan ole vain kouluttautumista vaan paljon enemmän. Karoliina Jarenko kirjoittaa, että koulutusvastuiden sijaan fokuksen tulisi tämän päivän asiantuntijatyössä kääntyä työpaikkojen yhdessä oppimisen käytänteisiin ja ketterän oppimisen johtamiseen. Blogiteksti käynnistää syksyn työssäoppimisen vallankumoukseemme liittyvän blogisarjan. 70:20:10 -malli on […]

Lue artikkeli

Työssä oppimisen vallankumous blogi

Malli, jossa yhteiskunnalliset rakenteet oikeasti tukevat elinikäistä oppimista

Oppiminen on muuttuvassa maailmassa osaamista tärkeämpää. Oppimisen aaltomalli tarjoaa konkreettisen ehdotuksen siitä, miten suomalaisesta yhteiskunnasta voisi tulla globaali edelläkävijä oppimisen ja uudistumisen tukijana ja miten hyvinvointiyhteiskunta voidaan tuoda 2020-luvulle. Elämme jännittäviä aikoja. Työn murros luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia meille luoda hyvinvointia ja menestystä, mutta se myös poistaa mahdollisuuksia, ja nämä osuvat aina kipeästi osaan kansastamme. […]

Lue artikkeli

Oppiminen ja uudistuminen blogi

Kolme tapaa ”olla itseohjautuva” – minkä valitset?

Tekstissä Karoliina Jarenko jäsentää itseohjautuvuutta jakamalla sen kolmeen eri osa-alueeseen. Hän nostaa esiin eri osa-alueiden haasteet ja hyödyt sekä antaa eväitä käydä parempaa keskustelua siitä, minkälaisia kehitysaskelia itseohjautuvuuden edistämiseksi kannattaisi juuri teidän työpaikallanne ottaa. Kuuntele blogiteksti täältä. Itseohjautuvuus saa erilaisissa työn konteksteissa erilaisia muotoja. Karkeasti ottaen itseohjautuvuudessa voidaan nähdä kolme eri osa-aluetta; kolmenlaista toimintaa, jotka […]

Lue artikkeli

Itseohjautuvuus blogi

Myös itseohjautuvaa ketterää oppimista pitää johtaa

Työn murros ja uuden oppimisen tarve ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä mediassa. On puhuttu, että jopa kolmanneksen työikäisistä on kouluttauduttava uudelleen. Tarpeessa oppia uutta ei kuitenkaan ole läheskään aina kysymys ammatista toiseen hyppäämisestä vaan oman ammatin harjoittamisesta uudella tavalla. Oppiminen tapahtuu osana työtä. Täydennyskoulutusajattelun rinnalle on noussut ”ketterä oppiminen”. Ketterästä oppimisesta vastikään kirjan kirjoittanut […]

Lue artikkeli

Itseohjautuva ketterä oppiminen blogi