Blogi

Vastuun pakoilua ja vapauden kaipuuta

”Työssä pitää olla autonomiaa, mutta samanaikaisesti olisi helpottavaa, jos joku sanoisi, että mitä pitäisi tehdä ja koska”. Uutislehti Pohjalainen nosti tämän kohdan Annastiina Mäen johtamiskulttuuria käsittelevästä väitöskirjasta juttunsa kärjeksi (Pohjalainen 13.4.2017) ja niin tekivät myös lukuisat kommentoijat sekä lehden nettisivuilla että sosiaalisessa mediassa. Se, että tämä asia puhututtaa ja herättää tunteita tässä määrin, vihjaa, että […]

Lue artikkeli

Rakenteet ja itseohjautuvuus blogi

Kuuluuko suru työpaikalle?

Tulevaisuudessa merkittävin työntekijöiden tuottama arvo ja ihmisten toimeentulo perustuvat nykyistä suoremmin ihmisten väliseen yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen. Valmentajamme Iida Mäkikallion mukaan taidokas tunteiden käsittely ei tällöin ole enää kilpailuetu, vaan menestyvän yrityksen olemassaolon välttämätön edellytys. Kuuluuko suru työpaikalle? ”Ei tietenkään, tänne on tultu tekemään töitä!” Vaatiiko työsi haastavaa ajattelutyötä, ihmisten kohtaamista tai kykyä luoda jotain uutta? […]

Lue artikkeli

Tunteet työpaikalla blogi

Tikkaa heittävä apina ennustaa tulevaisuutta yhtä hyvin kuin ammattianalyytikot

Tulevaisuuden ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta silti jotkut onnistuvat siinä paremmin kuin toiset. Tutkijatohtori Tapani Riekki kertoo, millainen viisas ajattelu johtaa menestyksekkäämpään ennustamiseen. Kompleksisessa verkostojen maailmassa korostuu kyky ennustaa tulevia tapahtumia ja reagoida niihin joustavasti. Miten tällaisessa maailmassa kannattaisi kehittää ajatteluaan? Törmäsin jouluna Philip E. Tetlockin ja Dan Gardnerin uuteen, vahvasti tutkimukseen nojaavaan kirjaan Superforecasting […]

Lue artikkeli

Ennustaminen ja viisas ajattelu

Palautteesta palautevirtoihin

Kolmen blogitekstin viimeisessä osassa Villiam kertoo, millä tavalla informaatiovirrat ohjaavat päivittäistä toimintaamme, ja miten meidän tulisi hallinnoida informaatiovirtoja ohjataksemme ajatteluamme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Ihminen tekee aina päätöksiä sen tiedon perusteella, mitä hänellä on käytössään. Mitä tarkempaa, tuoreempaa ja mitä omaksuttavammassa muodossa tämä tieto on, sitä parempia päätöksiä henkilö pystyy tekemään. Työkontekstissa etenkin palaute eli informaatio siitä, […]

Lue artikkeli

Palautevirrat blogi

Palaute on itsessään arvotonta

Suomalaiset kokevat saavansa liian vähän palautetta työssään. Palaute on itsessään kuitenkin arvotonta. Villiam Virkkunen kertoo kolmen blogitekstin toisessa osassa, mikä tekee palautteesta laadukasta, ja mitä tulisi ottaa huomioon palautteen määrää lisätessä. On yleisesti tiedossa, että ihmiset kokevat saavansa liian vähän palautetta. Työterveyslaitoksen Jari Hakasen mukaan palaute on yksi työelämän tärkeimmistä asioista, ja sitä pantataan turhaan. […]

Lue artikkeli

Palaute ja strategia blogi

Palautteenanto on kuollut – mitä tulee seuraavaksi?

Palautteenanto formaattina on vanhentunut. Villiam Virkkunen kertoo kolmen blogitekstin sarjan ensimmäisessä osassa, miksi palautteenanto pitäisi lopettaa ja mitä sen tilalle tulee. Palautteenannon ongelma, lähtien jo itse termistä on, että palaute annetaan. Palaute on yksisuuntaista ja se annetaan valmiiksi tulkittuna ja paketoituna, usein hampurilaisen muotoon. Ongelmana tässä formaatissa on, että esimiehen informaatio on aina puutteellista – […]

Lue artikkeli

Palaute ja dialogi blogi

Kuka tahansa osaa nähdä virheet. Uskallatko tunnistaa sen, mikä toimii?

Ajattelumme ohjautuu lähes automaattisesti ongelmiin ja asioihin, jotka eivät toimi. Valmentajamme Miia Maijalan mukaan kukoistavassa, onnistumisia juhlivassa yrityskulttuurissa prosesseissa keskitytään positiivisiin poikkeamiin. Laadunhallintajärjestelmät ovat tärkeä osa työn arkea ja prosesseja monella toimialalla. Kansainvälisten laatustandardien avulla voidaan osoittaa tietty minimitaso, jolla yritys vähintään toimii. Standardien täyttymistä seurataan ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Sisäisessä auditoinnissa arvioidaan yrityksen toimintaa […]

Lue artikkeli

Positiiviset poikkeamat ja yrityskulttuuri blogi

Vahvuus­keskei­syys on nähty. Nyt kiinnos­tavat oppimis­unel­mat.

Uuden ajan organisaatioissa tulevaisuuden palvelutarjonta perustuu henkilöstön tämän päivän oppimisunelmille. Organisaatioiden kehittämisen seuraava askel on yhdistää sisäisen motivaation johtaminen, osaamisen kehittäminen ja organisaation uusiutumiskyky. Työn ja johtamisen kehittämisessä on jo pitkään puhuttu sisäisestä motivaatiosta. Työn mielekkyyttä on pyritty vahvistamaan mm. tukemalla merkityksellisyyden kokemusta ja päästämällä ihmisten vahvuudet paremmin esiin. Työstään innostuneiden ihmisten tiedetään olevan mm. […]

Lue artikkeli

Uusiutumiskyky ja oppimisunelmat blogi

What would Steve do? – Ido­li­sointi joh­tajuus­ajattelun ytimessä

Kuten viime viikon blogissa käsitelty ihailu yleisemminkin, perustuvat johtajakuvamme usein melko vajavaisiin mielikuviin johtajista. Valmentajamme Tuukka Kostamo tarkastelee johtajakuviemme piirteitä ja muistuttaa, että joskus on tarpeen pyrkiä näkemään niiden taakse. Viime viikon blogissa Reima Launonen pohti ihailun olemusta. Hän nosti esiin paitsi ihailun henkilökohtaisuuden (ihailun kohde paljastaa jotain meistä itsestämme), niin myös ihailun rajallisuuden (voimme […]

Lue artikkeli

Johtajakuvat ja idolisointi blogi

Ihailun anatomia – yleisesti ihailtavaa ei ole

Ihailu paljastaa aina jotain henkilökohtaista meistä, mutta voi johtaa helposti väärinymmärryksiin. Tutkija-valmentajamme Reima Launonen pohtii ihailun olemusta ja kertoo, mitä ihailusta tulisi tiedostaa. Ihailu paljastaa aina jotain henkilökohtaista meistä. Ihailemme toisissa ihmisissä heidän ominaisuuksiaan, arvojaan ja tekojaan – nämä kaikki ovat vahvasti tunteita herättäviä asioita. Kun kerromme, ketä ihailemme, teemme silloin kannanoton jonkin asian hyvyydestä […]

Lue artikkeli

Ihailun luonne blogi